Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Giải tích - Chương 3 - Bài 3 : Ứng dụng của tích phân trong hình học
Tuesday, June 18, 2024
HomeGiải bài tập lớp 12Giải bài tập Toán 12Giải tích - Chương 3 - Bài 3 : Ứng dụng của...

Giải tích – Chương 3 – Bài 3 : Ứng dụng của tích phân trong hình học

Bài 1 (trang 121 SGK Giải tích 12): Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:

a) y = x2;y = x + 2

b) y =|lnx|;y = 1

c) y = (x-6)2;y = 6x-x2

Lời giải:

a) Giả sử đường thẳng y = x+2 cắt parabol y = x2 tại A và B.

xA, xB là các nghiệm của phương trình:

x2 = x+2 ⇔ x2 – x – 2 = 0

⇔ x = -1; x = 2

Xét hàm f(x) = x2 – x – 2, f’(x) = 2x – 1 = 0 ⇔ x = 1/2

Theo bảng biến thiên ta có: trên đoạn [-1;2] thì x2 – x – 2 < 0

Do đó: |x2 – (x + 2)|= -x2 + x + 2

Vậy diện tích cần tìm là:

b) Hoành độ các giao điểm là:

ln⁡|x|=1 ⇔x=1/e ;x=e

Vậy diện tích cần tìm là:

c) Hoành độ giao điểm của hai đồ thị là:

(x-6)2=6x-x2

⇔ (x-6)(2x-6)=0

⇔x=3 ;x=6

Vậy diện tích cần tìm là:

Bài 2 (trang 121 SGK Giải tích 12): Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y = x2+1 , tiếp tuyến với đường này tại điểm M(2; 5) và trục Oy.

Lời giải:

Phương trình tiếp tuyến với đường cong y = x2 + 1 tại điểm M(2; 5) là :

y=y (2)[x – 2] + 5 ⇔ y = 4x – 3

Điểm M(2; 5) thuộc đường y = x2 + 1 vì 5 = 22 + 1

Vậy diện tích cần tìm là:

Bài 3 (trang 121 SGK Giải tích 12): Parabol y=x2/2 chia hình tròn có tâm tại gộc toạ độ, bán kính 2√2 thành hai phần. Tìm tỉ số diện tích của chúng.

Lời giải:

Bài 4 (trang 121 SGK Giải tích 12): Tính thể tích khối tròn xoay đó hình phẳng giới hạn bởi các đường sau quay quanh Ox:

Lời giải

Bài 5 (trang 121 SGK Giải tích 12): Cho tam giác vuông OPM có cạnh OP nằm trên trục Ox.

Lời giải

 

 

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular