fbpx
Home Tags Giai bai tap mon toan 12

Tag: giai bai tap mon toan 12

Giải tích – Chương 1 – Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của...

Bài 1 (trang 9 SGK Giải tích 12): Xét sự đồng biến, nghịch biến của hàm số: a) y = 4 + 3x – x2 c) y = x4 - 2x2 + 3 d) y = -x3 +...

Giải tích – Chương 1 – Bài 2: Cực trị của hàm số

Bài 1 (trang 18 SGK Giải tích 12): Áp dụng Quy tắc 1, hãy tìm các điểm cực trị của các hàm số sau: a) y = 2x3 + 3x2 - 36x - 10 ; b) y =...

Giải tích – Chương 1 – Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá...

Bài 1 (trang 23-24 SGK Giải tích 12): Tính giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số: a) y = x3 - 3x2 - 9x + 35 trên các đoạn và b) y= x4 - 3x2 +...

Giải tích- Chương 1 – Bài 4: Đường tiệm cận

Bài 1 (trang 30 SGK Giải tích 12): Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số: Lời giải a) Ta có ⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng là x = 2. ⇒ Đồ thị có tiệm cận...

Giải tích – Chương 1 – Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và...

Bài 1 (trang 43 SGK Giải tích 12): Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số bậc ba sau: a) y = 2 + 3x - x3 ;     b) y =...

Giải tích – Chương 1 – Ôn tập – Bài tập

Bài 1 (trang 45 SGK Giải tích 12): Phát biểu các điều kiện đồng biến và nghịch biến của hàm số. Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số y = -x3 + 2x2 - x - 7;   Lời...

Giải tích – Chương 1 – Ôn tập – Bài tập trắc nghiệm

Bài 1 (trang 47 SGK Giải tích 12): Số điểm cực trị của hàm số y = - 1/3 x3 - x + 7 là: (A) 1 ;         (B) 0 ;         (C) 3...

Giải tích – Chương 2 – Bài 1: Lũy thừa

Bài 1 (trang 55 SGK Giải tích 12): Tính Lời giải Bài 2 (trang 55 SGK Giải tích 12): Cho a, b là những số thực dương. Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa với số...

Giải tích – Chương 2 – Bài 2: Hàm số lũy thừa

Bài 1 (trang 60 SGK Giải tích 12): Tìm tập xác định của các hàm số: Lời giải Bài 2 (trang 61 SGK Giải tích 12): Tính đạo hàm của các hàm số: Lời giải Bài 3 (trang 61 SGK...

Giải tích – Chương 2 – Bài 3: Lôgarit

Bài 1 (trang 68 SGK Giải tích 12): Không sử dụng máy tính, hãy tính: Lời giải Bài 2 (trang 68 SGK Giải tích 12): Tính Lời giải Bài 3 (trang 68 SGK Giải tích 12): Rút gọn biểu thức: Lời giải Bài...