fbpx
Thursday, September 28, 2023
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn LýĐề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2016 - THPT...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2016 – THPT Lý Tự Trọng Lần 1

Đề thi và đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2016 của trường THPT Lý Tự Trọng, tỉnh Nam Định tổ chức thi thử lần 1.

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2016 – THPT Lý Tự Trọng Lần 1

Câu 1:Chuyển động của vật nào sau đây là dao động cơ học?

A.Chuyển động của vệ tinh trên quỹ đạo.      B.Chuyển động của quả bóng khi bị đá.

C.Chuyển động của piston động cơ đốt trong.    D.Chuyển động của của chiếc lá rơi.

Câu 2:Đặt một điện áp u = U√2os(100πt ) V vào hai đầu mạch gồm có điện trở R=60Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L=2/π (H) và tụ điện có điện dung C= 10

-4

/1,2π nối tiếp. Dùng Ampe kế xoay chiều có điện trở không đáng kể mắc nối tiếp với mạch thì Ampe kế chỉ 1,5 (A). Điện áp hiệu dụng U bằng

A.90 V         B.300 V         C.150 V         D.180 V

Câu 3:Một con lắc đơn có chiều ℓ khối lượng m được treo tại nơi có gia tốc trọng trường g. Kích thích con lắc dao động với biên độ góc α

o

, li độ góc α. Bỏ qua ma sát, có thể tính tính động năng cực đại của vật nặng bằng biểu thức

A.mgℓ( cosα- cos α

o

)  B.mgℓ( 1- cos α

o

)     C.mg(3cosα -2cos α

o

)   D.2gℓ( 1- cos α

o

)

Câu 4:Có thể tạo ra một dòng điện xoay chiều trên một khung dây dẫn kín bằng cách cho khung dây

A.chuyển động tịnh tiến dọc theo phương của đường sức từ trong từ trường đều.

B.quay đều xung quanh một trục quay thuộc mặt phẳng khung trong từ trường đều.

C.chuyển động tịnh tiến theo phương vuông góc với đường sức từ trong từ trường đều.

D.dao động điều hòa trong từ trường đều dọc theo đường sức của từ trường đều.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2016 – THPT Lý Tự Trọng

Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 26 A
2 C 27 C
3 B 28 A
4 B 29 B
5 A 30 D
6 A 31 D
7 B 32 C
8 C 33 B
9 B 34 B
10 B 35 D
11 D 36 D
12 D 37 C
13 A 38 A
14 A 39 D
15 B 40 A
16 D 41 A
17 C 42 D
18 B 43 D
19 A 44 C
20 D 45 A
21 D 46 B
22 C 47 A
23 C 48 A
24 C 49 B
25 C 50 A

Xem thêm bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2016 tại đây: http://tuyensinh247.com/khoa-98-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-ly-hay-nhat-cua-cac-truong-chuyen-tren-toan-quoc-nam-2016-k155.html

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết tại đây:Download

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular