fbpx
Wednesday, February 21, 2024
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn LýĐề thi thử THPT Quốc gia môn Lý THPT Hàn Thuyên 2016...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý THPT Hàn Thuyên 2016 – Lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý của trường THPT Hàn Thuyên, tỉnh Bắc Ninh tổ chức thi thử lần 1 năm 2016 có đáp án như sau:

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý

Câu 1:Từ thông qua một vòng dây dẫn là Φ = [(2.10-2)/ π] cos ( 100 π t + π/4 )(Wb) Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây này là

A. e = 2cos(100 π t – π /2(V)    B. e = 2cos (100 π t – π/4) (V) .

C. e = 2cos(100 π t + π /2(V). D. e = e = 2cos(100 π t + π /4)(V)

Câu 2:Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T thì pha của dao động

A. Biến thiên điều hòa theo thời gian. B. Là hàm bậc nhất với thời gian.

C. Không đổi theo thời gian. D. Là hàm bậc hai của thời

Câu 3:Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sóng điện từ không truyền được trong chân không

B. Sóng điện từ là sóng ngang

C. Sóng điện từ mang năng lượng.

D. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ.

Câu 4: Trong mạch dao động LC không có điện trở thuần, tồn tại một dao động điện từ tự do. Điện áp cực đại và cường độ dòng điện cực đại qua mạch lần lượt là U

0

và I

0

. Tại thời điểm điện áp giữa hai bản tụ điện là U

0

/√3 thì cường độ dòng điện qua mạch là

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý 2016 – THPT Hàn Thuyên

Câu Đáp án Câu Đáp án
1 B 26 D
2 B 27 A
3 A 28 B
4 C 29 C
5 D 30 A
6 B 31 D
7 D 32 C
8 A 33 C
9 A 34 B
10 C 35 B
11 C 36 D
12 C 37 C
13 A 38 D
14 A 39 C
15 C 40 A
16 D 41 C
17 C 42 B
18 A 43 B
19 D 44 D
20 B 45 D
21 D 46 B
22 A 47 A
23 B 48 C
24 B 49 B
25 D 50 C

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết tại đây:Download

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular