Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2016 - Sở GD Vĩnh Phúc
Saturday, June 22, 2024
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn LýĐề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2016 - Sở...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2016 – Sở GD Vĩnh Phúc

Đề thi và đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2016 của sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thi thử lần 1.Các em tham khảo đề và đáp án dưới đây:

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2016 – Sở GD Vĩnh Phúc 1

Câu 1:Vận tốc âm trong không khí là 330m/s. Khi ân truyền từ không khí vào nước thì bước sóng của nó tăng 4,4 lần. Vận tốc của âm này trong nước bằng.

A. 82,5 m/s        B. 75 m/s          C. 1320 m/s         D. 1452 m/s

Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 16 cm.

Dao động này có biên độ là

A. 4cm            B. 8cm          C. 16cm                D.12cm

Câu 3: Hai con lắc đơn có cùng khối lượng vật nặng được treo vào hai điểm gần nhau cùng một độ cao, cho hai con lắc dao động điều hòa trong mặt phẳng song song.  Chu kì dao động của con lắc thứ nhất bằng hai lần chu kì dao động của con lắc thứ hai và biên độ dao động của con lắc thứ hai bằng bằng hai lần biên độ dao động của con lắc thứ nhất. Tại một thời điểm hai sợi dây treo song song với nhau thì con lắc thứ nhất có động năng bằng ba lần thế năng, khi đó tỉ số độ lớn vận tốc của con lắc thứ hai và con lắc thứ nhất là

A. 2/                             B. 2                                     C. /2                                 D. /2

Câu 4: Đặt điện áp u=Uocoswt vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp, với R là biến trở. Điều chinhR thì hai giá trị R=R1 và R=R2 công suất tiêu thụ của đoạn mạch là như nhau. Khi công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại thì biến trở có giá trị bằng

A.                                       B.                                                C.                                              D

Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2016 – Sở GD Vĩnh Phúc

Câu

Mã đề 132

Mã đề 209

Mã đề 357

Mã đề 485

Mã đề 570

Mã đề 628

Mã đề 743

Mã đề 896

1

D

B

A

B

C

D

A

D

2

B

C

A

C

C

C

B

B

3

D

C

C

A

B

D

C

C

4

C

D

C

D

D

B

B

B

5

C

D

B

B

D

A

C

B

6

A

A

A

D

B

A

A

B

7

B

B

D

A

B

A

B

D

8

A

D

C

B

B

B

B

A

9

A

B

B

A

B

A

D

B

10

B

A

D

B

D

D

A

D

11

D

D

B

D

B

A

D

D

12

C

B

C

B

C

A

A

D

13

C

C

C

B

D

D

B

D

14

A

C

C

C

C

B

D

A

15

A

C

C

C

A

B

A

A

16

C

D

B

A

A

C

A

A

17

B

B

D

D

D

A

C

D

18

C

B

A

B

A

D

C

B

19

D

C

B

B

A

D

A

A

20

B

B

C

A

A

C

D

D

21

D

B

C

C

A

D

D

C

22

B

C

B

A

C

A

D

A

23

D

A

D

D

D

B

D

C

24

A

D

A

D

D

D

D

A

25

C

A

D

D

D

D

D

C

26

C

D

C

D

A

B

B

C

27

B

A

B

B

B

D

D

B

28

A

C

D

C

B

C

C

A

29

A

D

D

A

D

A

A

A

30

A

A

A

C

A

B

A

D

31

A

A

B

A

C

A

D

C

32

C

A

A

D

B

C

C

D

33

B

D

D

C

D

C

C

C

34

C

B

A

D

A

C

B

C

35

B

A

B

A

C

B

C

A

36

A

B

D

A

D

C

D

D

37

B

A

A

D

C

B

D

D

38

C

D

D

C

D

A

B

B

39

D

D

A

C

A

B

C

C

40

C

C

D

A

B

C

C

B

41

D

C

A

B

B

B

B

D

42

A

A

B

B

C

A

C

B

43

D

B

B

C

A

C

A

C

44

B

A

C

C

C

C

B

B

45

D

A

A

C

B

B

B

A

46

A

B

C

B

B

C

B

A

47

D

C

D

D

A

A

A

A

48

A

D

C

A

A

B

A

C

49

D

D

B

B

B

D

C

B

50

D

C

A

A

C

D

D

CTất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết tại đây:Download

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular