fbpx
Sunday, December 10, 2023
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn LýĐỀ THI & ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP...

ĐỀ THI & ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 MÔN VẬT LÝ

ĐÁP ÁN 204

MÃ ĐỀ 205

ĐÁP ÁN 205

1. C2. C3. C4. C5 B
6. A7. A8.D9. C10.D
11. A12. B13. C14. B15. B
16. B17. B18. D19 B20. C
21. A22. C23. B24. D25. C
26. A27. D28. A29. A30. C
31.32. B33. D34. B35. B
36. B37.38. A

ĐÁP ÁN 218

ĐÁP ÁN 222

Comments

comments

RELATED ARTICLES

19 COMMENTS

Comments are closed.

Most Popular