fbpx
Wednesday, February 21, 2024
HomeGiải bài tập lớp 12Giải Toán 12 nâng caoĐại số - Chương 4 - Bài tập trắc nghiệm khách quan...

Đại số – Chương 4 – Bài tập trắc nghiệm khách quan 4

Bài 43 (trang 210 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Phần thực của z = 2i là:

A. 2   B. 2i   C. 0   D. 1

Lời giải:

Số z=2i=0+2i nên có phần thực bằng 0. Vậy chọn C.

Bài 44 (trang 210 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Phần ảo của z = -2i là:

A. -2   B. -2i   C. 0   D. -1

Lời giải:

Số z = -I = 0 – 2i nên có phần ảo là -2. Vậy chọn A

Bài 45 (trang 210 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Số z+z− là:

A. Số thực    B. Số ảo   C. 0   D. 2

Lời giải:

Giả sử z=a+bi=>z−=a-bi nên z + z− = 2a. vậy chọn A

Bài 46 (trang 210 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Số z-z− là:

A. Số thực    B. Số ảo   C. 0   D. 2i

Lời giải:

Giả sử z=a+bi=>z−=a-bi nên z – z− = 2bi. Vậy chọn B

Bài 47 (trang 210 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

A. 1+i   B. (1-i)/2   C. 1-i   D. i

Lời giải:

Vậy chọn B

Bài 48 (trang 210 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Tập hợp các nghiệm của phương trình:

Lời giải:

<=> z(z+i)=z <=> z(z+i-1)=0

<=> z = 0 và z = 1 – i. vậy chọn A.

Bài 49 (trang 210 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Mô đun của 1 – 2i bằng:

A. 3   B. √5   C. 2   D. 1

Lời giải:

Mô đun của z = 1 – 2i là |z| = √(1+4)=√5. Vậy chọn B.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular