Trắc nghiệm giới hạn của dãy số (có đáp án)

0
2412

Các loại tính giới hạn của dãy số ta cần nắm vững như sau: Loại 1: Giới hạn của dãy số hữu tỉ Loại 2: Giới hạn của dãy có căn thức Loại 3: Dãy số chứa lũy thừa, Mũ

Comments

comments