Bài 13: Thực hành: đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi

0
788

1. Mục đích yêu cầu

2. Gợi ý và hướng dẫn cách làm

3. Tổ chức làm thực hành

4. Thực hành bài tập

Lời giải:

Comments

comments