Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

0
1485

Bài 1 trang 23 Tập bản đồ Địa Lí 12:Dựa vào số liệu của bảng 14.1 trong SGK Địa lí 12:

Lời giải:

– Hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện sự biến động của diện tích rừng qua một số năm.

– Nhận xét: tổng diện tích rừng, diện tích rừng trồng, rừng tự nhiên có sự biến động.

+ Tổng diện tích rừng giảm nhanh từ 14,3 triệu ha (1943) xuống 7,2 triệu ha (1983), sau đó tăng lên 12,7 triệu ha (2005).

+ Diện tích rừng trồng tăng khá nhanh từ 0,4 triệu ha (1983) lên 2,5 triệu ha (2005).

+ Diện tích rừng tự nhiên giảm nhanh từ 14,3 triệu ha xuống 6,8 triệu ha (1983) sau đó tăng lên 10,2 triệu ha (2005).

Bài 2 trang 23 Tập bản đồ Địa Lí 12: Nêu vai trò, ý nghĩa kinh tế và các biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng và đa dạng sinh học ở nước ta.

Lời giải:

Về các biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng:

– Ban hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

– Thực hiện nhiều chính sách giao quyền sử dung đất và bảo vệ rừng cho người dân.

– Nâng cao ý thức bảo vệ rừng.

Về các biện pháp bảo vệ sự đa dạng sinh học:

– Xây dựng và mở rộng hệ thống vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên.

– Ban hành “sách Đỏ Việt Nam”.

Bài 3 trang 23 Tập bản đồ Địa Lí 12:Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng dưới cho đúng:

Lời giải:

Hiện trạng sử dụng tài nguyên đất Các biện pháp bảo vệ
– Có khoảng 12, 7 triệu ha đất có rừng che phủ (đạt khảng 40%), chưa đảm bảo cân bằng sinh thái môi trường trong điều kiện địa hình và khí hậu Việt Nam.

– Đất nông nghiệp chỉ đạt 9,4 triệu ha (28,4 %), bình quân đất nông nghiệp chỉ đạt 0,1 ha/người.

– Đất chưa sử dụng còn nhiều (7,2 triệu ha), việc cải tạo và sử dụng còn gặp nhiều khó khăn, diện tích đất đồi núi bị thoái hóa là 5 triệu ha.

– Hiện nay nước ta có khoảng 9,3 triệu ha đất bị đe dọa hoang mạc hóa (28% diện tích đất đai).

– Đối với đất vùng núi:

+ Áp dụng tổng thể biện pháp thủy lợi, canh tác: làm ruộng bậc thang, đào hố vẩy cá, trồng cây theo băng.

+ Biện pháp nông – lâm kết hợp.

+ Bảo vệ rừng, giữ nguồn nước.

– Đối với đồng bằng:

+ Có kế hoạch quản lí chặt chẽ và mở rộng diện tích đất.

+ Thâm canh, canh tác hợp lí, tránh làm đất bị thoái hóa.

+ Chống ô nhiễm đất do chất hóa học, thuốc trừ sâu, nước thải…

Comments

comments