Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

0
608

Bài 1 trang 18 Tập bản đồ Địa Lí 12: Dựa vào nội dung trong SGK Địa lí 12 và các kiến thức đã học, em hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng nhất.

Lời giải:

Thiên nhiên Việt Nam phân hóa đa dạng vì có sự phân hóa:

Bài 2 trang 18 Tập bản đồ Địa Lí 12: Lựa chọn nội dung phù hợp, điền vào bảng dưới đây để nêu rõ:

Lời giải:

– Sự phân hóa thiên nhiên của nước ta theo hướng Bắc Nam:

Từ phía Bắc dãy Bạch Mã trở ra Từ phía Nam dãy Bạch Mã trở vào
– Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, một mùa đông lạnh.

– Nhiệt độ từ 20 – 25ºC.

– Trong năm có 2 -3 tháng nhiệt độ < 18ºC.

– Biên độ nhiệt lớn (12,5ºC).

– Đới rừng nhiệt đới gió mùa.

– Thành phần loài nhiệt đới chiếm ưu thế, ngoài ra còn có cả thành phần loài cận nhiệt và ôn đới.

– Khí hậu cận xích đạo gió mùa.

– Nhiệt độ trung bình trên 25ºC.

– Không có tháng nào nhiệt độ < 20ºC.

– Biên độ nhiêt nhỏ (3ºC).

– Đới rừng cận xích đạo gió mùa.

– Thành phần loài chủ yếu có nguồn gốc xích đạo và nhiệt đới di cư từ phía Nam lên hoặc phía Tây sang.

– Sự phân hóa thiên nhiên của nước ta theo hướng Đông Tây:

Bài 3 trang 19 Tập bản đồ Địa Lí 12:Dựa vào bảng số liệu phần “Câu hỏi và bài tập” trang 50 trong SGK Địa lí 12, em hãy nhận xét chế độ nhiệt và chế độ mưa ở 2 địa điểm là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (chú ý đến vĩ độ của 2 địa điểm).

Lời giải:

– Chế độ nhiệt:

+ Hà Nội có nhiệt độ TB năm thấp hơn TP. Hồ Chí Minh (23,5ºC < 27,1ºC).

+ Nhiệt độ TB tháng lạnh nhất của Hà Nội là 16,4ºC, TP.Hồ Chí Minh là 25,7ºC.

+ TP. Hồ Chí Minh có biên độ nhiệt năm lớn (13,8ºC), trong khi Hà Nội chỉ 3,2ºC.

+ TP. Hồ Chí Minh có nhiệt độ tối thấp cao gấp 4,5 lần Hà Nội (13,80C > 2,7ºC); Hà Nội có nhiệt độ tối cao tuyệt đối lớn hơn (42,8ºC > 40ºC).

+ Hà Nội có biên độ nhiệt tuyệt đối cao hơn TP. Hồ Chí Minh (40,1ºC > 26,2ºC).

+ Hà Nội có một cực đại vào tháng 7, TP. Hồ Chí Minh có hai cực đại vào tháng 4 và tháng 10 (trùng với thời kì lần mặt trời lên thiên đỉnh).

– Chế độ mưa:

+ Tổng lượng mưa ở TP. Hồ Chí Minh cao hơn Hà Nội.

+ Mùa mưa ở Hà Nội kéo dài 5 tháng (tháng 5 – 10), khoảng 85% lương mưa cả năm), mưa nhiều nhất là tháng 8 (trên 315 mm).

+ TP. Hồ Chí Minh có mùa mưa kéo dài 6 tháng (tháng 5-11), chiếm > 90% lượng mưa cả năm, mưa nhiều nhất là tháng 9 (330 mm) → phân hóa mưa – khô sâu sắc.

Comments

comments