Bài 17: Lao động và việc làm

0
411

Bài 1 trang 28 Tập bản đồ Địa Lí 12: Nối từng ô bên phải với một trong hai ô bên trái sao cho thích hợp.

Lời giải

Bài 2 trang 28 Tập bản đồ Địa Lí 12: Dựa vào số liệu bảng 17.2 trong SGK Địa lí 12, vẽ biểu đồ thể hiện “Cơ cấu lao động có việc làm phân theo khu vực kinh tế” năm 2000 và 2005.

Lời giải:

Bài 3 trang 28 Tập bản đồ Địa Lí 12:Dựa vào nội dung bài học và những hiểu biết của bản thân, hãy trình bày hướng giải quyết việc làm nhằm sử dụng hợp lí lao động ở nước ta và ở địa phương em.

Lời giải:

– Phân bố lại dân cư và nguồn lao động, thực hiện chính sách dân số, sức khỏe sinh sản.

– Thực hiện đa dạng hóa các hoạt động sản xuất, chú ý tới các hoạt động dịch vụ.

– Tăng cường hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng sản xuất hàng xuất khẩu.

– Mở rộng, đa dạng các loại hình đào tạo các cấp, các ngành nghề nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lao động; đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

 

Comments

comments