Tuesday, October 16, 2018
Home Đề thi - Đáp án Đáp án đề thi THPT Quốc Gia

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia

Đề thi & đáp án chính thức môn Địa lý – 24 mã đề

ĐỀ THI 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324   ĐÁP ÁN  

Đáp án chính thức của Bộ Giáo dục môn Ngữ văn

Đáp án chính thức môn Ngữ văn kì thi THPT Quốc Gia 2017 do Bộ Giáo dục công bố ngày 24/06/2017.

Đáp án chính thức của Bộ Giáo dục môn Địa lý

Đáp án chính thức môn Địa lý kì thi THPT Quốc Gia 2017 do Bộ Giáo dục công bố ngày 24/06/2017.

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016

Chiều nay (2/7), các thí sinh dự thi THPT Quốc gia năm 2016 tiếp tục bước vào môn thi Vật lý với thời gian...

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2016

Kết thúc kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, chiều nay, các thí sinh đã trải qua 90 phút làm bài thi môn Sinh...

Đề thi & đáp án chính thức môn Hoá học – 24 mã đề

ĐỀ THI 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224   ĐÁP ÁN

Đáp án chính thức của Bộ Giáo dục môn GDCD

Đáp án chính thức môn GDCD kì thi THPT Quốc Gia 2017 do Bộ Giáo dục công bố ngày 24/06/2017.

Bộ Giáo dục công bố đáp án các môn thi THPT quốc gia 2016

Bộ Giáo dục công bố đáp án các môn thi THPT quốc gia 2016 Chiều 4/7, sau khi kết thúc môn thi cuối của kỳ...

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2016

Sáng ngày 3/7, học sinh hoàn thành bài thi môn Địa lý THPT quốc gia năm 2016. Dưới đây là đề thi môn Địa...