Monday, October 22, 2018
Home Đề thi - Đáp án

Đề thi - Đáp án

Đề thi THPT Quốc Gia

Đề thi học kỳ I tiếng Anh 12 – Đề số 2 – có...

Đề thi học kỳ I tiếng Anh 12 hỗ trợ học sinh tự ôn luyện và đánh giá năng lực hiệu quả. ĐỀ THI HỌC...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa năm 2016 – Đề số 1

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa năm 2016, đề số 1 được cập nhật thứ hai ngày 31/8/2015.Đề thi thử...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2016 – Sở GD Vĩnh...

Đề thi và đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2016 của sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thi...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử năm 2016 – Đề số 3

Cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử năm 2016 - Đề số 3, có đáp án và lời giải chi tiết,...

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2016

Trong 180 phút, thí sinh phải làm 4 câu hỏi lớn, trong đó 2 câu đầu nhiều điểm nhất (6 điểm). Đề thi Sử gồm...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh năm 2016- Đề số 8

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh năm 2016 tổ chức thi lần thứ 8 bao gồm 50 câu hỏi và có đáp...