Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Tổng hợp học bổng toàn phần của Azerbaijan và Slovakia dành cho sinh viên...
Wednesday, June 19, 2024
HomeHọc bổngTổng hợp học bổng toàn phần của Azerbaijan và Slovakia dành cho...

Tổng hợp học bổng toàn phần của Azerbaijan và Slovakia dành cho sinh viên…

Năm 2016, nhiều chương trình học bổng toàn phần từ các trường đại học của Slovakia và Azerbaijan dành cho sinh viên quốc tế theo học các khóa đào tạo tại 2 quốc gia này.

Trường Đại học ADA

Giá trị học bổng:Toàn phần

Bậc học:Đại học, Thạc sĩ.

Thời hạn nộp hồ sơ:02/04/2016.

Thông tin chi tiết:admissions@ada.edu.az

Trường Đại học Khazar

Giá trị học bổng:Toàn phần học phí

Bậc học:Đại học và sau đại học bao gồm cả Thạc sĩ và Tiến sĩ

Thời hạn nộp hồ sơ:15/04/2016.

Thông tin chi tiết:international@khazar.org

Trường Đại học Kiến trúc và Xây dựng Azerbaijan

Giá trị học bổng:Toàn phần bao gồm học phí toàn bộ chương trình học và hỗ trợ chi phí chỗ ở

Bậc học:Đại học, Thạc sĩ.

Số lượng học bổng:10 suất.

Thời hạn nộp hồ sơ:15/04/2016.

Thông tin chi tiết:rashad.nuraliyev@azmiu.edu.az – rnuraliyev@gmail.com

Học bổng Quốc gia Cộng hòa Slovakia

Giá trị học bổng:Tùy thuộc vào thành tích của ứng viên. Học bổng trợ cấp sinh hoạt phí hàng tháng từ 350 – 1.000 Euro

Thời hạn học bổng:1 đến 12 tháng hoặc 1 đến 2 học kỳ

Thời hạn nộp hồ sơ:30/4/2016

Bậc học:Nghiên cứu sinh

Đối tượng:sinh viên, giảng viên, cán bộ nghiên cứu khoa học, cán bộ nghiên cứu nghệ thuật quốc tế

Phương thức nộp đơn:Nộp hồ sơ đăng ký học bổng trực tuyến trên trang điện tử của chương trình Học bổng Quốc gia Cộng hòa Slovakia.

www.stipendia.sk hoặc www.scholarships.sk

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular