fbpx
Home Tags Giải bài tập môn Lịch sử lớp 12

Tag: Giải bài tập môn Lịch sử lớp 12

Phần Một – Chương I – Bài 1: Sự hình thành trật tự thế...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 6 sgk Lịch Sử 12): - Hãy nêu những quyết định quan trọng của hội nghị Ianta( 2/1945) Trả lời: - Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ...

Phần Một – Chương II – Bài 2: Liên Xô và các nước Đông...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 14 sgk Lịch Sử 12): - Nêu những thành tựu chính của Liên Xô trong công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh. Trả lời: Trong những năm 1945-1950: Liên Xô...

Phần Một – Chương III – Bài 3: Các nước Đông Bắc Á

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 20 sgk Lịch Sử 12): - Khu vực Đông Bắc Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai có sự biến đổi như thế nào? Trả lời: Sau năm 1945, tình...

Phần Một – Chương III – Bài 4: Các nước Đông Nam Á và...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 32 sgk Lịch Sử 12): - Nêu các mốc chính của cuộc đấu tranh chống đế quốc ở Lào từ năm 1945 đến năm 1975. Trả lời: - 23/8/1945: Nhân dân Lào...

Phần Một – Chương III – Bài 5: Các nước châu Phi và Mĩ...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 38 sgk Lịch Sử 12): - Tại sao năm 1960 được gọi là “Năm châu Phi”? Trả lời: - Năm 1960, 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập. - Năm 1975, nhân...

Phần Một – Chương IV – Bài 6: Nước Mĩ

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 44 sgk Lịch Sử 12): - Phân tích những nhân tố chủ yếu thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển nhanh trong giai đoạn 1945-1973? Trả lời: - Lãnh thổ Mĩ rộng...

Phần Một – Chương IV – Bài 7: Tây Âu

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 47 sgk Lịch Sử 12): - Trình bày khái quát về tình hình chính trị ở Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ 2(1945-1950). Trả lời: - Sau chiến tranh thế...

Phần Một – Chương IV – Bài 8: Nhật Bản

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 53 sgk Lịch Sử 12): - Nêu nội dung cơ bản của những cải cách dân chủ ở Nhật Bản trong thời kỳ bị chiếm đóng? Trả lời: Về chính trị: Bộ Chỉ...

Phần Một – Chương V – Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 59 sgk Lịch Sử 12): - Hãy nêu và phân tích những sự kiện dẫn tới tình trạng chiến tranh lạnh giữa hai phe – tư bản chủ nghĩa và...

Phần Một – Chương VI – Bài 10: Cách mạng khoa học-công nghệ và...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 69 sgk Lịch Sử 12): - Hãy nêu những đặc điểm và thành tựu chính của cuộc cách mạng khoa học-công nghệ trong nửa sau thế kỉ XX Trả lời: Đặc điểm:...