fbpx
Home Giải bài tập lớp 10 Giải bài tập Vật lý 10

Giải bài tập Vật lý 10

Giải Vật Lí 10 Bài 36 : Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Bài 36 : Sự nở vì nhiệt của vật rắn C1. ( trang 188 sgk Vật Lý 10): Tính hệ số ...

Giải Vật Lí 10 Bài 35 : Biến dạng cơ của vật rắn

C1. ( trang 188 sgk Vật Lý 10): Nếu giữ chặt đầu A của thanh thép AB và tác dụng vào đầu B một lực nén đủ lớn để gây ra biến...

Giải Vật Lí 10 Bài 34 : Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô...

Bài 34 : Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình C1. ( trang 184 sgk Vật Lý 10): Tinh thể của một chất được hình thành...

Giải Vật Lí 10 Bài 33 : Các nguyên lí của nhiệt động lực...

Bài 33 : Các nguyên lí của nhiệt động lực học C1. ( trang 176 sgk Vật Lý 10): Xác định dấu của các đại lượng trong hệ thức...

Giải Vật Lí 10 Bài 32 : Nội năng và sự biến thiên nội...

Bài 32 : Nội năng và sự biến thiên nội năng C1 (trang 170 sgk Vật Lý 10): Hãy chứng tỏ nội năng của một vật phụ thuộc vào...

Giải Vật Lí 10 Bài 31 : Phương trình trạng thái của khí lí...

Bài 31 : Phương trình trạng thái của khí lí tưởng C1. ( trang 160 sgk Vật Lý 10): - Lượng khí được chuyển từ trạng thái 1 sang...

Giải Vật Lí 10 Bài 30 : Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ

Bài 30 : Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ C1 (trang 160 sgk Vật Lý 10): Hãy tính các giá trị của p/t ở bảng 30.1. Từ đó...

Giải Vật Lí 10 Bài 29 : Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt

Bài 29 : Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt C1. ( trang 157 sgk Vật Lý 10): Hãy tính các giá trị của tích pV ở bảng...

Giải Vật Lí 10 Bài 28 : Cấu tạo chất. Thuyết động học phân...

Bài 28 : Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí C1. ( trang 151 sgk Vật Lý 10): Tại sao cho hai thỏi chì có...

Giải Vật Lí 10 Bài 27 : Cơ năng

Bài 27 : Cơ năng C1 (trang 143 sgk Vật Lý 10): Con lắc đơn tạo bởi một vật nặng nhỏ gắn vào đầu một sợi dây mảnh không...