fbpx
Sunday, December 3, 2023
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn LýĐề thi thử THPT Quốc gia môn Vật Lý 2016 - Đề...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật Lý 2016 – Đề số 10

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 – đề thi thử số 10 gồm có 50 câu theo cấu trúc mới nhất của Bộ GD&ĐT có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em ôn luyện tốt hơn.

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2016 – Đề số 10

Cho biết: Hằng số Plăng h = 6,625.10

-34

J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10

-19

C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10

8
­

(m/s); 1uc

2

= 931,5 MeV.

Câu 1: (ID: 89749 )Ba bạn Việt, Nam, Hà cùng ngồi xem chương trình truyền hình trực tiếp “ Hát về biển đảo quê hương”. Bạn Việt và Nam xem trực tiếp tại trường quay của đài truyền hình Việt Nam, Việt ngồi cách loa 30m, Nam ngồi cách loa 40m, Hà ở Ba vì ngồi cạnh ti vi xem chương trình qua ti vi . Thứ tự các bạn nghe được âm thanh trước là:

A.Việt, Nam, Hà     B.Nam, Việt , Hà    C.Hà, Việt , Nam    D.Hà, Nam, Việt

Câu 2: (ID: 89750) Một chất điểm dao động điều hòa . Độ lớn gia tốc của nó tại vị trí biên là 2m/s

2

. Khi đi qua vị trí cân bằng tốc độ của chất điểm là 40cm/s. Biên độ dao đông của chất điểm là:

A.0,8m         B.5cm         C.8cm         D.4cm

Câu 3: (ID: 89751) Khi nói về sóng cơ học phát biểu nào sau đây làsai?

A.Sóng cơ học lan truyền trên mặt nước là sóng ngang.

B.Sóng cơ học truyền được trong tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không.

C.Sóng cơ là sự lan truyền dao động cơ trong môi trường vật chất.

D.Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc

Câu 6:(ID: 89754)Nguyên tử hydro ở trạng thái dừng có mức năng lượng thứ n tuân theo công thức .

 Nguyên tử đang ở trạng thái kích thích thứ nhất. Kích thích nguyên tử đến trạng thái mà động năng của electron giảm đi 9 lần. Tỉ số giữa bước sóng lớn nhất và bước sóng ánh sáng nhìn thấy nhỏ nhất mà nguyên tử này có thể phát ragần đúngbằng:

A.33,4          B.0,0023        C.0,055        D.18,2

Câu 7: (ID: 89755) Trong dao động điều hoà:

A.vận tốc và gia tốc luôn ngược chiều       B.gia tốc và li độ luôn ngược dấu

C.vận tốc và li độ luôn cùng dấu         D.gia tốc và li độ luôn cùng dấu

Câu 8:(ID: 89756)Đồ thị vận tốc của một vật dao động điều hòa có dạng như hình vẽ. Lấy . Phương trình li độ dao động của vật nặng là:

Câu 9:(ID: 89757)Trong một mạch dao động, điện tích của tụ điện biến thiên theo quy luật:

q = 2,5.10

-6

cos(2.10

3

t)(C). Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là:

Câu 13:(ID: 89761)Một vật dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 10cm. Sau 0,5s kể từ thời điểm ban đầu vật đi được 5cm mà chưa đổi chiều chuyển động và vật đến vị trí có li độ 2,5cm. Tần số dao động của vật là:

A.0,5 Hz         B.3 Hz          C.1/3 Hz         D.1 Hz

Câu 14: (ID: 89762) Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách hai khe a = 1 mm. Vân giao thoa được nhìn qua một kính lúp có tiêu cự 5 cm đặt cách mặt phẳng hai khe một khoảng L = 55 cm. Một người có mắt bình thường đặt mắt sát kính lúp và quan sát hệ vân trong trạng thái không điều tiết thì thấy góc trông khoảng vân là 0,006rad . Bước sóng λ của ánh sáng là

A.0,58 µm       B.0,5 µm         C.0,6 µm         D.0,55 µm

Câu 15:(ID: 89763)Hai chất điểm dao động điều hoà trên cùng một trục tọa độ 0x, coi trong quá trình dao động chúng

 không va chạm vào nhau. Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là: 

 (Thời gian tính bằng s). Trong quá trình dao động, hai chất điểm cách nhau 2,5 cm  lần thứ 2013 vào thời điểm:

A.1006,25 s      B.503,25 s        C.2012,5 s        D.503,5 s

Câu 16: (ID: 89764) Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương trình  Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng . Hai điểm  cùng nằm trên một elip nhận A, B làm tiêu điểm có  và  Tại thời điểm vận tốc  của M

1

là 30mm/s thì vận tốc của M

2

tại thời điểm đó là:

Câu 17:(ID: 89765)Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 0,2H và tụ điện có điện dung C = 20mF. Người ta tích điện cho tụ điện đến hiệu điện thế cực đại U

0

= 4V. Chọn thời điểm ban đầu (t = 0) là lúc tụ điện bắt đầu phóng điện. Tính năng lượng điện trường tại thời điểm T/8, T là chu kì dao động.Chọn đáp án đúng:

A.40mJ         B.160mJ         C.80mJ          D.120mJ

Câu 18:H(ID: 89766)ai nguồn kết hợp O

1

; O

2

cùng pha, cùng biên độ, cách nhau 40cm. Khoảng cách giữa hai điểm có biên độ cực đại gần nhau nhất trên đoạn O

1

O

2

là 0,8cm. Điểm M thuộc miền giao thoa cách O

1

một đoạn 25 cm, cách O

2

một đoạn 22 cm . Dịch chuyển nguồn O

2

từ từ dọc theo phương O

1

O

2

ra xa nguồn O

2

một đoạn 10cm thì số lần điểm M chuyển thành điểm có biên độ cực tiểu là:

A.8           B.6           C.5           D.7

Đáp án đề thi thử  THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2016- Đề số 10Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết tại đây:Download

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular