fbpx
Sunday, December 3, 2023
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn LýĐề thi thử THPT Quốc gia môn Vật Lý 2016 - Đề...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật Lý 2016 – Đề số 9

Cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia môn vật lý năm 2016 giúp các em làm quen với các dạng bài được dùng để thi THPT Quốc gia sắp tới.

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2016 – Đề số 9


Câu 3:(ID: 86032)Khi nói về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, phát biểu nào sau đâysai?

A.Khoảng cách từ một nút đến bụng liền kề bằng 25% của bước sóng.

B.Khoảng cách giữa hai bụng liên tiếp là một bước sóng.

C.Là hiện tượng giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ.

D.Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp là nửa bước sóng.

Câu 4:(ID: 86033)Trong một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện áp cực đại giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện cực đại trong mạch lần lượt là U

0

và I

0

. Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị I

0

/2 thì độ lớn điện áp giữa hai bản tụ là

A.U

0

/2.         B.                    C.3U

0

/4.         

Câu 5:(ID: 86034) Kết luận nào sau đây làsai?

A.Khi gặp vật cản cố định, sóng phản xạ ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

B.Sóng cơ ngang có thể truyền được trong chất rắn và chất lỏng.

C.Khi gặp vật cản tự do, sóng phản xạ cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

D.Sóng có các phần tử môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng là sóng dọc.

Câu 6:(ID: 86035)Mạch điện xoay RLC với cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số xác định. Khi chỉnh L đến giá trị L = L

1

= 2mH và L = L

2

= 4,5mH thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm trong hai trường hợp như nhau. Khi điều chỉnh L = L3 điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm cực đại. Tìm L

3

.

A.3,0mH        B.3,3mH        C.2,8mH        D.1,5mH

Câu 7:(ID: 86036)Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 5sin(2πt + π/3)cm. Kể từ lúc t = 0, thời điểm chất điểm đi qua vị trí có li độ x = -2,5cm theo chiều dương lần thứ 2015 là

A. 2014,42s         B. 2014,75s        C. 1007,42s         D. 2014,5s

Câu 8:(ID: 86037)Một con lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m treo vào dây dài ℓ. Từ vị trí cân bằng, kéo con lắc để dây treo lệch góc  nhỏ so với phương thẳng đứng rồi buông nhẹ. Bỏ qua sức cản không khí. Cơ năng của con lắc bằng:

Câu 9:(ID: 86038)Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L. Mắc hai đầu đoạn mạch trên vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Nếu tăng tần số của điện áp xoay chiều ở hai đầu đoạn mạch thì

A.cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch sẽ giảm.

B.cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch sẽ tăng.

C.cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch sẽ không thay đổi.

D.sẽ xảy ra sự cộng hưởng điện trong đoạn mạch.

Câu 10: (ID: 86039)Mạch R,L,C (cuộn dây thuần cảm) cho ở hình vẽ:

Các giá trị R,L,f và điện áp hiệu dụng U ở hai đầu đoạn mạch không đổi, còn điện dung C thay đổi được; các vôn kế lí tưởng. Ban đầu điện dung C được điều chỉnh ở giá trị. Nếu điện dung C giảm từ giá trị C

0

 thì:

A.số chỉ vôn kế V

1

giảm và số chỉ vôn kế V

2

giảm.

B.số chỉ vôn kế V

1

tăng và số chỉ vôn kế V

2

giảm.

C.số chỉ vôn kế V

1

giảm và số chỉ vôn kế V

2

tăng.

D.số chỉ vôn kế V

1

tăng và số chỉ vôn kế V

2

tăng.

Câu 12:(ID: 86041) Một máy hạ áp lí tưởng lúc mới sản xuất có tỉ số điện áp hiệu dụng cuộn thứ cấp và sơ cấp bằng 0,5. Sau một thời gian sử dụng do lớp cách điện kém nên có x vòng dây của cuộn thứ cấp bị nối tắt vì vậy tỉ số điện áp hiệu dụng cuộn thứ cấp và sơ cấp chỉ còn 0,4. Để xác định x nguời ta cuốn thêm vào cuộn thứ cấp 36 vòng dây thì thấy tỉ số điện áp hiệu dụng cuộn thứ cấp và sơ cấp bằng 0,625. Giá trị của x là

A.16           B.20           C.32           D.160

Câu 13:(ID: 86042)Một con lắc lò xo gồm quả nặng khối lượng m gắn với lò xo nhẹ độ cứng k dao động điều hòa với biên độ A và tần số góc ω. Tại thời điểm mà thế năng đàn hồi của lò xo gấp 3 lần động năng của qủa nặng thì độ lớn của lực hồi phục là:

Đáp án đề thi thử  THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2016- Đề số 9


Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết tại đây:Download

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular