fbpx
Wednesday, February 21, 2024
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn LýĐề thi thử THPT Quốc Gia môn Lý 2016 THPT Yên Lạc...

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lý 2016 THPT Yên Lạc lần 2

Đề thi thử THPTQG môn Lý 2016 – THPT Yên Lạc lần 2 có đáp án chi tiết, các em tham khảo bên dưới đây:

Đề thi thử THPTQG môn Lý 2016 – THPT Yên Lạc lần 2

Câu 19: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Khi lò xo có chiều dài lớn nhất thì

   A. động năng và thế năng của vật bằng nhau.       B. động năng và cơ năng của vật bằng nhau.

   C. gia tốc của vật có độ lớn cực đại.                           D. vận tốc của vật có độ lớn cực đại.

Câu 20: Hình dưới đây mô tả một sóng dừng trên sợi dây MN. Gọi H là một điểm trên dây nằm giữa nút M và nút P, K là một điểm nằm giữa nút Q và nút N. Kết luận nào sau đây là đúng?

   A. H và K dao động lệch pha nhau góc π/5.       B. H và K dao động ngược pha với nhau.

   C. H và K dao động lệch pha nhau góc π/2.       D. H và K dao động cùng pha với nhau.

Câu 21: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100N/m, một đầu gắn cố định vào tường, một đầu gắn với một vật nhỏ có khối lượng 1kg, đặt trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn. Ban đầu người ta dùng một giá chặn tiếp xúc với vật làm cho lò xo bị nén một đoạn 17/3 cm. Sau đó cho giá chặn chuyển động nhanh dần đều dọc theo trục lò xo ra xa tường với gia tốc 3m/s

2

. Biên độ dao động của vật sau khi rời khỏi giá chặn là

   A. 3,1cm.           B. 5,7cm.           C. 4,7cm.           D. 5,0cm.

Câu 22: Điện trở thuầ R=130Ω được mắc vào giữa hai điểm có điện áp u =130cos(100πt)V. Công suất tỏa nhiệt tức thời trên điện trở biến thiên với tần số bằng

   A. 100Hz.          B. 50Hz.           C. 25Hz.          D. 50πHz.

Câu 23: Hình dưới đây mô tả đồ thị các điện áp tức thời trên một đoạn mạch RLC nối tiếp,

gồm điện áp ở hai đầu đoạn mạch u, điện áp ở hai đầu điện trở thuần u

R

, điện áp ở hai đầu cuộn cảm thuần u

L

 và điện áp ở hai đầu tụ điện u

C

. Các đường sin 1, 2, 3, 4 theo thứ tự lần lượt là đồ thị của

   A. u, u

C

, u

R

, u

L

                                                    B. u, u

R

, u

L

, u

C

  C. u

L

, u, u

R

, u

C

                                                  D. u

C

, u, u

R

, u

L

.

Câu 24: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ A xung quanh vị trí cân bằng O. Khi vật ở có li độ x=0,75A thì tỉ số giữa động năng và cơ năng của vật bằng

   A. 9/16                                B. 7/9                               C. 7/16                               D.9/7 . 

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Lý 2016 – THPT Yên Lạc lần 2

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular