fbpx
Wednesday, April 24, 2024
HomeBộ đề luyện thi THPT Quốc giaMôn LýĐề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Lý - THPT Khoái...

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Lý – THPT Khoái Châu lần 1

Đề thi thử THPTQG 2016 môn Lý – THPT Khoái Châu lần 1 có đáp án giúp các em củng cố kiến thức chuẩn bị tốt cho kì thi quan trọng sắp tới:

Đề thi thử THPTQG 2016 môn Lý – THPT Khoái Châu lần 1

Câu 25 : Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì

   A.  động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại.

   B.  thế năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên.

   C.  khi ở vị trí cân bằng, thế năng của vật bằng cơ năng.

   D.  khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng dấu.

Câu 26 : Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết lò xo có độ cứng 36 N/m và vật nhỏ có khối lượng 100g. Lấy π

2

 = 10. Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số.

   A.  1Hz            B.  6 Hz           C.  12 Hz            D.  3 Hz

Câu 27 : Một vật dao động điều hòa trên trục Ox, xung quanh vị trí cân bằng O. Gia tốc của vật phụ thuộc vào li độ x theo phương trình: a = -400π

2

x (cm/s

2

). Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong mỗi giây là:

   A.  10             B.             C.  20              D.  40

Câu 28 : Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật nhỏ ở vị trí cân bằng, lò xo dãn 4 cm. Kéo vật nhỏ thẳng đứng xuống dưới đến cách vị trí cân bằng 4 cm rồi thả nhẹ (không vận tốc ban đầu) để con lắc dao động điều hòa. Lấy π

2

 = 10. Trong một chu kì, thời gian lò xo không dãn là

   A.  0,05 s           B.  0,13 s.          C.  0,10 s.             D.  0,20 s.

Câu 29 : Trên mặt một chất lỏng, tại O có một nguồn sóng cơ dao động có tần số f = 30Hz. Vận tốc truyền sóng là một giá trị trong khoảng từ 1,6m/s đến 2,9m/s. Biết tại điểm M trên phương truyền sóng cách O một khoảng 10cm, sóng tại đó luôn dao động ngược pha với dao động tại O. Giá trị của vận tốc đó là:

   A.  2,4m/s          B.  3m/s           C.  1,6m/s.            D.  2m/s.

Đáp án đề thi thử THPTQG 2016 môn Lý – THPT Khoái Châu lần 1

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular