Chương 4 – Bài 17: Vật liệu polime

0
628

Bài 1 (trang 99 sgk Hóa 12 nâng cao): Nhóm các vật liệu được chế tạo từ các polime trùng ngưng là:

A. Cao su; nilon-6,6; tơ nitron

B. tơ axetat; nilon-6,6

C. nilon -6,6; tơ lapsan ; thủy tinh plexiglas

D. nilon-6,6; tơ lapsan; nilon-6

Lời giải:

Đáp án

Comments

comments