fbpx
Monday, September 25, 2023
HomeGiải bài tập lớp 12Giải bài tập Hóa 12 nâng caoChương 4 - Bài 16: Đại cương về polime

Chương 4 – Bài 16: Đại cương về polime

Bài 1 (trang 89 sgk Hóa 12 nâng cao): Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Polime là hợp chất do nhiều phân tử monome hợp thành.

B. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn.

C. Các polime đều được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng.

D. Các polime đều được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp.

Lời giải:

Đáp án A, B

Bài 2 (trang 89 sgk Hóa 12 nâng cao): Chọn phát biểu đúng:

A. Monome là những phân tử nhỏ tham gia vào phản ứng tạo nên polime

B. Monome là một mắt xích trong phân tử polime.

C. Monome tham gia phản ứng trùng hợp phải có liên kết bội.

D. Các hợp chất có 2 nhóm chức hoặc có liên kết bội được gọi là monome.

Lời giải:

Đáp án A, C

Lời Giải

Bài 8 (trang 90 sgk Hóa 12 nâng cao): Hệ số polime hóa là gì? Có thể xác định chính xác hệ số polime hóa được không? Tính hệ số polime hóa của PE, PVC và xenlulozơ, biết rằng phân tử khối trung bình của chúng lần lượt là 420.000, 250.000, 1.620.000.

Lời giải:

Số các đơn vị mắt xích liên kết với nhau trong phân tử polime :

Nói chung không thể xác định chính xác hệ số polime hóa do phân tử khối của polime là không xác định

PE

28n = 420000 → n = 15000

PVC

625n = 250000 → n = 4000

Xenlulozo (C6H10O5)n 162n = 1620000 → n = 10000

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular