fbpx
Home Tags Giải bài tập Hóa nâng cao 12

Tag: giải bài tập Hóa nâng cao 12

Chương 1 – Bài 1: Este

Bài 1 (trang 7 sgk Hóa 12 nâng cao): Hãy xếp từng công thức vào một trong các loại chất sau A. Axit cacboxylic 1. R-CO-OR’ B. Anhidrit axit 2. R-COOH C. Este 3. R-CO-O-OC-R D. Halogenua axit 4. R-CO-Cl 5. R-CO-R’ Lời giải: 1 –...

Chương 1 – Bài 2: Lipit

Bài 1 (trang 12 sgk Hóa 12 nâng cao): Hãy chọn nhận định đúng : A. Lipit là chất béo B. Lipit là tên gọi chung cho dầu mỡ động thực vật C. Lipti là este của glixerol...

Chương 1 – Bài 3: Chất giặt rửa

Bài 1 (trang 18 sgk Hóa 12 nâng cao): Hãy chọn khái niệm đúng : A. Chất giặt rửa là những chất có tác dụng giống như xà phòng nhưng được tổng hợp từ dầu mỏ B....

Chương 1 – Bài 4: Luyện tập: Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một...

Bài 1 (trang 22 sgk Hóa 12 nâng cao): Nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất hữu cơ ngày nay dựa chủ yếu vào : A. khí thiên nhiên B. than đá và đá vôi C. thực vật D....

Chương 1 – Bài 4: Luyện tập: Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một...

Bài 1 (trang 22 sgk Hóa 12 nâng cao): Nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất hữu cơ ngày nay dựa chủ yếu vào : A. khí thiên nhiên B. than đá và đá vôi C. thực vật D....

Chương 2 – Bài 5: Glucozơ

Bài 1 (trang 32 sgk Hóa 12 nâng cao): Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Glucozơ và fructozơ là đồng phân cấu tạo của nhau B. Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản...

Chương 2 – Bài 6: Saccarozơ

Bài 1 (trang 38 sgk Hóa 12 nâng cao): Chọn phát biểu đúng : Trong phân tử disaccarit, số thứ tự của C ở mỗi gốc monosaccarit A. Được ghi theo chiều kim đồng hồ B. Được...

Chương 2 – Bài 7: Tinh bột

Bài 1 (trang 44 sgk Hóa 12 nâng cao): Giữa tinh bột, saccarozo, glucozo có điểm chung là : A. chúng thuộc loại cacbohidrat B. Đều tác dụng được với Cu(OH)2 cho dung dịch xanh lam C. Đều bị...

Chương 2 – Bài 8: Xenlulozơ

Bài 1 (trang 49 sgk Hóa 12 nâng cao): Xenlulozo không phản ứng với các tác nhân nào dưới đây? A. HNO3 đặc/H2SO4 đặc/to B. H2/Ni C. Cu(OH)2 + NH3 D. (CS2 + NaOH) Lời giải: Đáp án B Bài 2 (trang 49 sgk Hóa 12...

Chương 2 – Bài 9: Luyện tập: Cấu trúc và tính chất của một...

Bài 1 (trang 52 sgk Hóa 12 nâng cao): Đốt cháy một hợp chất hữu cơ có 6 nguyên tử cacbon trong phân tử thu được hỗn hợp sản phẩm CO2 và nước theo tỉ lệ...