fbpx
Thursday, December 13, 2018

Môn Sử

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Sử

Phần 1 – Chương 2 – Bài 2: Liên Xô và các nước Đông...

Câu 61. Mục đích của việc thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế là gì ? A. Tạo các mối quan hệ chặt chẽ về...

Phần 1 – Chương 2 – Bài 2: Liên Xô và các nước Đông...

Câu 76. Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho các nước Đông Âu vững tin bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội...

Phần 1- Chương 3 – Bài 3: Các nước Đông Bắc Á (phần 1)

Câu 1. Trong số các nước sau, nước nào không thuộc khu vực Đông Bắc Á ? A. Trung Quốc, Nhật Bản. B. Hàn Quốc, Đài Loan. C....

Phần 1- Chương 3 – Bài 3: Các nước Đông Bắc Á (phần 2)

Câu 14. Nét nổi bật trong quan hệ ngoại giao Trung Quốc - Mĩ trong những năm 70 của thế kỷ XX là: A. Trung Quốc...

Phần 1- Chương 3 – Bài 3: Các nước Đông Bắc Á (phần 3)

Câu 27. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, tập đoàn Tưởng Giới Thạch âm mưu phát động cuộc nội chiến với Đảng Cộng sản...

Phần 1- Chương 3 – Bài 4: Các nước Đông Nam Á (phần 1)

Câu 1. Trước Chiến tranh thế Giới thứ II, Inđônêxia là thuộc địa của nước nào ? A. Anh.          B. Mĩ. C. Hà Lan          D. Pháp Câu 2. Sau...

Phần 1- Chương 3 – Bài 4: Các nước Đông Nam Á (phần 2)

Câu 16. Cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân Campuchia diễn ra trong thời gian từ : A. 1954- 1975.       B. 1954- 1979. C. 1954-1970.       D....

Phần 1- Chương 3 – Bài 4: Các nước Đông Nam Á (phần 3)

Câu 31. Thành tựu của Ấn Độ trong công cuộc xây dựng đất nước ở thập niên 70 là : A. Trở thành nước xuất khẩu...

Phần 1- Chương 3 – Bài 4: Các nước Đông Nam Á (phần 4)

Câu 46. Xác định mục tiêu của “Hiệp hội các nước Đông Nam Á”: A. Xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các nước trong...

Phần 1- Chương 3 – Bài 5: Các nước Châu Phi và Mĩ La-tinh...

Câu 1. Phong trào cách mạng châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ II được bắt đầu từ khu vực nào ? A. Khu...