Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Phần 1 - Chương 1 - Bài 1: Trật tự thế giới sau chiến tranh (phần 1)
Tuesday, June 25, 2024
HomeTài liệu luyện thiMôn SửPhần 1 - Chương 1 - Bài 1: Trật tự thế giới...

Phần 1 – Chương 1 – Bài 1: Trật tự thế giới sau chiến tranh (phần 1)

Câu 1. Những nước nào tham gia Hội nghị Ianta ?

A. Anh – Pháp – Mĩ.

B. Anh – Mĩ – Liên Xô.

C. Anh – Pháp – Đức.

D. Mĩ – Liên Xô – Trung Quốc.

Câu 2. Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Ianta là:

A. Đàm phán, kí kết các hiệp ước với các nước phát xít bại trận.

B. Các nước thắng trận thoả thuận viêc phân chia Đức thành haỉ nước Đông Đức và Tây Đức.

C. Ba nước phe Đồng minh bàn bạc, thoả thuận khu vực đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít; phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.

D. Các nước phát xít Đức, Italia kí văn kiện đầu hàng phe Đồng minh vô điều kiện.

Câu 3. Hội nghị Ianta diễn ra từ:

A. Ngày 4 đến 11/2/1945

B. Ngày 2 đến 14/2/1945.

C. Ngày 2 đến 12/4/1945.

D. Ngày 12 đến 22/4/ 1945

 

XEM THÊM: Phần 1 – Chương 1 – Bài 1: Trật tự thế giới sau chiến tranh (phần 2)

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular