fbpx
Thursday, February 29, 2024

Unit 8: Celebrations – C. Listening

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Guess which of the following activities the Japanese often do on their New Year’s Days.(Làm việc theo cặp. Đoán xem người Nhật thường làm hoạt động nào sau đây trong những ngày Tết của họ.)

– exchanging gifts and cards: tặng quà và thiệp chúc mừmg

– giving/ receiving lucky money: tặng/nhận tiền mừng tuổi

– decorating the house with peace flowers: trang trí ngôi nhà với hoa anh đào

– going to the pagoda: đi lễ chùa

– wearing kimonos or special dress: mặc kimono, hoặc trang phục đặc biệt

– visiting friends: thăm hỏi bạn bè

Listen and repeat.

similarities: sự giống niau, tương tự housewives: các bà nội trợ
longevity: sự sống lâu constancy: sự bền lòng, kiên trì
kimono: áo kimônô shrine: miếu thờ
pine trees: cây thông represent: đại diện

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. You will hear two people talking about how the New Year is celebrated … . (Bạn sẽ nghe hai người nói về cách Năm Mới được tổ chức ở Nhật. Nghe và đánh dấu (V) vào những gì bạn nghe được.)

Gợi ý:

V 1. Họ mặc y phục đặc biệt.
V 2. Mọi người lau dọn nhà cửa.
V 3. Chuông đổ 108 lần.
V 4. Các bà nội trợ chuẩn bị thức ăn đặc biệt.
5. Họ trang trí cây quất trong nhà.
V 6. Họ đi chùa.
7. Họ tặng tiền mừng tuổi lẫn nhau.
V 8. Họ uống rượu sake.
9. Họ chơi đánh bài.
V 10. Họ xem ti vi.
V 11. Họ có một bữa ăn đặc biệt

Task 2. Listen again and answer the following questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)

1. Why do the Japanese do a big clean up before the New Year come? (Tại sao người Nhật tổng vệ sinh nhà cửa trước khi năm mới đến?)

=> Because they want to get rid of the dirt of the old year and welcome the new one.

2. Where do the Japanese hear the bells from? (Người Nhật nghe tiếng chuông từ đâu?)

=> They hear the bells from television or the radio.

3. What do the Japanese often wear when they no to visit their shrines? (Người Nhật thường mặc y phục gì khi đi chùa?)

=> They wear kimonos or special dress.

4. Do the Japanese often celebrate the New Year with their friends? (Người Nhật có thường tổ chức lễ năm mới với bạn bè không?)

=> No. They don’t. New Year’s Day is mostly celebrated with family only.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in pairs. Compare the following aspects of the Vietnamese New Year with those of the Japan one.(Làm việc theo cặp. So sánh các khía cạnh sau của Tết Việt Nam với của Nhật.)

Gợi ý:

Comments

comments

RELATED ARTICLES

19 COMMENTS

Comments are closed.

Most Popular