Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán THPT Quỳnh Lưu 2 2016

0
1057

Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán trường THPT Quỳnh Lưu 2 lần 1 năm 2016, tham khảo đề thi dưới đây

Câu 6: ( 1 điểm ). Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, cạnh AC = 2a, góc BAC = 300 , Savuông góc với đáy và SA = a. Tính thể tích khối chóp S.ABC và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và AC.

Câu 7: (1 điểm ). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu (S) có phương trình:

X2 + Y2  + Z2  + 2x +2y +4z +3 =0

a, Tìm tâm và bán kính  mặt cầu (S)

b, lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua 2 điểm : A( 1,0,1 ); B( -1,1,2 ) và cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có bán kính lớn nhất

1

Comments

comments