Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh năm 2016 - THPT chuyên Sư phạm Hà Nội
Sunday, June 16, 2024
HomeĐề thi - Đáp ánĐề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh năm 2016 - THPT...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh năm 2016 – THPT chuyên Sư phạm Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh năm 2016 – THPT chuyên Sư phạm Hà Nội, có đáp án, được cập nhật dưới đây:

Câu 1. Trong chăn nuôi, tiến hành phép lai giữa lừa và ngựa sinh ra con la. Con la trưởng thành có sức khỏe bình thường song không có khả năng sinh sản. Đây là biểu hiện của hiện tượng:

A. cách li trước hợp tử.                                                    

B cách li sau hợp tử.

C. cách li tập tính.                                                            

D. Cách ly sinh cảnh

Câu 2. Phát biểu nào dưới đây nói về vai trò của cách li địa trong quá trình hình thành loài là đúng nhất?

A.   Môi trường địa lí khác nhau là nguyên nhân chính tạo ra các alen thích nghi cho quần thể.

B.  Ở các quần thể sinh vật có khả năng phát tán mạnh, cách li địa lí luôn dẫn đến cách li sinh sản.

C. Cách li địa lí có thể dẫn đến hình thành loài mới qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp.

D. Cách ly địa lý là điều kiện cần duy nhất cho việc hình thành loài mới ở thực vật.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular