Đề thi thử THPTQG môn Toán 2016 THPT chuyên Vĩnh Phúc lần 3

0
795

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán của trường THPT chuyên Vĩnh Phúc lần 3 năm 2016 có đáp án chi tiết, tham khảo dưới đây:

Đề thi thử THPTQG môn Toán 2016 lần 3 – THPT chuyên Vĩnh Phúc

Câu 7 (1,0 điểm).

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Gọi I là trung điểm cạnh AB. Hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng đáy là trung điểm H của CI, góc giữa đường thẳng SA và mặt đáy bằng 600. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách từ điểm H đến mặt hẳng (SBC).

Câu 8 (1,0 điểm).

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng d1: 3x – 4y – 8 = 0, d2: 4x + 3y – 19 = 0. Viết phương trình đường tròn (C) tiếp xúc với hai đường thẳng d1 và d2, đồng thời cắt đường thẳng ∆: 2x – y – 2 = 0 tại hai điểm A, B sao cho AB = 2√5.

1 2 3 4

Comments

comments