fbpx
Sunday, June 11, 2023
HomeTài liệu luyện thiMôn ĐịaChương 1 - Bài 7: Đất nước có nhiều đồi núi...

Chương 1 – Bài 7: Đất nước có nhiều đồi núi (tiếp theo) (tiếp)

Câu 13: “2/3 diện tích đồng bằng là đất mặn, đất phèn” là đặc điểm của

A. đồng bằng sông Hồng      B. đồng bằng thanh hóa

C. đồng bằng Nghệ An      D. đồng bằng sông Cửu Long

Câu 14: Dải đồng bằng miền Trung không liên tục bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ là do

A. thềm lục địa ở khu vực này thu hẹp

B. sông ở đây có lượng phù sa nhỏ

C. có nhiều dãy núi ăn lan ra sát biển

D. có nhiều cồn cát, đầm phá

Câu 15: thế mạnh nào dưới đây không có ở khu vực đồi núi?

A. Khoáng sản      B. nguồn thủy năng

C. nguồn hải sản      D. rừng và đất trồng

Câu 16: thế mạnh của khu vực đồi núi đối với sản xuất nông nghiệp là

A. Chuyên canh cây công nghiệp, cây lương thực, chăn nuôi gia cầm

B. Chuyên canh cây ăn quả, cây lương thực, chăn nuôi gia súc nhỏ

C. Chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc lớn

D. Chuyên canh cây lương thực, cây lương thực, chăn nuôi gia súc nhỏ

Câu 17: thiên tai nào dưới đây không xảy ra ở khu vực đồi núi?

A. lũ ống, lũ quét      B. triều cường, ngập mặn

C. động đất, trượt lở đất      D. sương muối, rét hại

Câu 18:Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 8, mỏ khoáng sản không phải mỏ than đá là

A. Vàng Danh      B. Quỳnh Nhai

C. Phong Thổ      D. Nông Sơn

Câu 19:Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 8, mỏ sắt có trữ lượng lớn nhất ở vùng Bắc Trung Bộ là

A. Cổ Định      B. Thạch Khê

C. Lệ Thúy      D. Thạch Hà

Câu 20: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 8, các mỏ đất hiểm của nước ta phân bố chủ yếu ở

A. Đông Bắc      B. Tây Bắc

C. Bắc Trung Bộ       D. Tây Nguyên

Câu 21: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 8, các mỏ đá vôi xi măng lớn nhất phía nam phân bố ở tỉnh

A. Đồng Nai      B. An Giang

C. Kiên Giang      D. Cà Mau

Đáp án

Câu 13 14 15 16 17 18
Đáp án D C C C B C
Câu 19 20 21
Đáp án B B C

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular