fbpx
Thursday, December 13, 2018

Môn Địa

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Địa

Chương 1 – Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp 1)

Câu 14: : Vùng núi Đông Bắc ;à nơi lạnh nhất nước ta, nguyên nhân là A. Có độ cao lướn nhất nước      B. Nằm xa biển...

Chương 1 – Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp 2)

Câu 27: Trong chế độ khi hậu, ở miền Bắc phân chia thành 2 mùa là A. Mùa đông lạnh, nhiều mưa và mùa hạ nóng,...

Chương 1 – Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)

Câu 1: : Ở nước ta, các đồng bằng hạ lưu sông được bồi tụ, mở mang nhanh chóng là hệ quả của A. Quá trình...

Chương 1 – Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)(tiếp)

Câu 13: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 10, khu vực có đặc điểm mạng lưới sông ngòi ngắn, nhỏ, chạy theo...

Chương 1 – Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Câu 1: Thiên nhiên nước ta có sự phân hóa theo chiều A. Bắc – Nam, Đông Bắc- Tây Nam và theo độ cao B. Bắc –...

Chương 1 – Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp)

Câu 11: : từ đông sang tây, từ biển vào đất liền, thiên nhiên nước ta có sự phân hóa thành 3 dải rõ rệt...

Chương 1 – Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Câu 1: Thiên nhiên nước ta không cóđai cao nào dưới đây? A. Đai xích đạo gió mùa      B. Đai cận nhietj đới gió mùa trên núi C....

Chương 1 – Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo 1)

Câu 11: Đặc điểm tự nhiên nào dưới đây không phải của đai ôn đới gió mùa trên núi? A. Quanh năm nhiệt đọ dưới 15ºC,...

Chương 1 – Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Câu 1: Trong những năm qua, tổng diện tích rừng nước ta đang tăng dần lên nhưng: A. Diện tích rừng tự nhiên vẫn giảm      B. Diện...

Chương 1 – Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Câu : Hai vấn đề lớn nhất trong bảo vệ môi trường ở nước ta là A. Suy giảm tài nguyên rừng và suy giảm tài...