fbpx

Môn Địa

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Địa

Chương 1 – Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Câu 1: Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi vị trí A. Thuộc châu A      B. Nằm ven biền Đông, phía tây Thái Bình Dương C. Nằm trong vùng nội chí tuyền      D....

Chương 1 – Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp 1)

Câu 14: : Vùng núi Đông Bắc ;à nơi lạnh nhất nước ta, nguyên nhân là A. Có độ cao lướn nhất nước      B. Nằm xa biển nhất nước C. Chịu tác động lớn của gió mùa Đông...

Chương 1 – Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp 2)

Câu 27: Trong chế độ khi hậu, ở miền Bắc phân chia thành 2 mùa là A. Mùa đông lạnh, nhiều mưa và mùa hạ nóng, ít mưa B. Mùa đông ấm áp, ít mưa và mùa...

Chương 1 – Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)

Câu 1: : Ở nước ta, các đồng bằng hạ lưu sông được bồi tụ, mở mang nhanh chóng là hệ quả của A. Quá trình xâm thực, bóc mòn mạnh mẽ ở miền núi B. Mạng...

Chương 1 – Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)(tiếp)

Câu 13: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 10, khu vực có đặc điểm mạng lưới sông ngòi ngắn, nhỏ, chạy theo hướng tây – đông ở nước ta là A. Vùng núi...

Chương 1 – Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Câu 1: Thiên nhiên nước ta có sự phân hóa theo chiều A. Bắc – Nam, Đông Bắc- Tây Nam và theo độ cao B. Bắc – Nam, Đông – Tây và theo độ cao C. Bắc –...

Chương 1 – Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp)

Câu 11: : từ đông sang tây, từ biển vào đất liền, thiên nhiên nước ta có sự phân hóa thành 3 dải rõ rệt là A. Vùng biển- vùng đất – vùng trời B. Vùng biển...

Chương 1 – Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Câu 1: Thiên nhiên nước ta không cóđai cao nào dưới đây? A. Đai xích đạo gió mùa      B. Đai cận nhietj đới gió mùa trên núi C. Đai nhiệt đới gió mùa      D. Đai ôn đới gió mùa...

Chương 1 – Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo 1)

Câu 11: Đặc điểm tự nhiên nào dưới đây không phải của đai ôn đới gió mùa trên núi? A. Quanh năm nhiệt đọ dưới 15ºC, mùa đông xuống dưới 5ºC B. Thực vật gồm các loài...

Chương 1 – Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Câu 1: Trong những năm qua, tổng diện tích rừng nước ta đang tăng dần lên nhưng: A. Diện tích rừng tự nhiên vẫn giảm      B. Diện tích rừng trồng vẫn không tăng C. Đọ che phủ rừng...