fbpx
Wednesday, October 4, 2023

Chương 2 – Bài 9: Sóng dừng

Bài 1 (trang 49 SGK Vật Lý 12): Sự phản xạ của sóng trên vật cản cố định có đặc điểm gì?

Lời giải:

Khi phản xạ trên vật cản cố định thì sóng phản xạ ngược pha với sóng tới tại điểm phản xạ cố định.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular