fbpx
Friday, September 22, 2023
HomeGiải bài tập lớp 12Giải bài tập Vật lý 12Chương 3 - Bài 13: Các mạnh điện xoay chiều

Chương 3 – Bài 13: Các mạnh điện xoay chiều

Bài 1 (trang 74 SGK Vật Lý 12): Phát biểu định luật Ôm của dòng điện xoay chiều đối với mạch chỉ có

a) một tụ điện

b) một cuộn cảm thuần

Lời giải:

Định luật Ôm của dòng điện xoay chiều chỉ có một tụ điện.

Cường độ hiệu dụng trong mạch chứa tụ điện có giá trị bằng thương số của điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch và dung kháng của mạch.

Định luật Ôm của dòng điện xoay chiều chỉ có một cuộn cảm thuần.

Cường độ hiệu dụng trong mạch chứa một cuộn cảm thuần có giá trị bằng thương số của điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch và cảm kháng của mạch.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular