fbpx
Wednesday, April 24, 2024
HomeTin tuyển sinhBộ GD&ĐT công bố quy định chính thức vế chế độ cộng...

Bộ GD&ĐT công bố quy định chính thức vế chế độ cộng điểm ưu tiên 2016

Ngày 18/2, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến quy chế tuyển sinh ĐH – CĐ 2016, trong đó có quy định chính thức vế chế độ cộng điểm ưu tiên đối với từng nhóm đối tượng.

Thí sinh tốt nghiệp THPT tại khu vực nào được hưởng ưu tiên theo khu vực đó

Bộ cũng quy định rõ, nếu trong 3 năm học cấp 3 thí sinh có chuyển trường thì xét điều kiện ưu tiên như sau:

 • Thời gian học ở khu vực nào lâu hơn thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó.
 • Nếu thời gian học ở các khu vực tương đương nhau thì thí sinh tốt nghiệp THPT ở khu vực nào hưởng ưu tiên theo khu vực đó.
 • Quy định áp dụng cho tất cả các thí sinh kể cả những thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ những năm trước.
 • Thí sinh có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại các xã thuộc khu vực 3, khu vực nông thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc, miền núi, bãi ngang ven biển, hải đảo, biên giới theo diện 135 và học THPT tại các địa điểm thuộc huyện thị xã thuộc diện nói trên.

Mức ưu tiên cho từng khu vực

 • Khu vực 1 (KV 1): 1,5 điểm, bao gồm: Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, các xã khó khăn vùng biên giới, an toàn khu theo chương trình 135.
 • Khu vực 2 – nông thôn (KV2 – NT): 1,0 điểm, bao gồm: Các địa phương không thuộc các khu vực I, II, III.
 • Khu vực 2 (KV2): 0,5 điểm, bao gồm: Các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành trực thuộc trung ương, trừ các xã thuộc KV1.
 • Khu vực 3 (KV3): Không được ưu tiên, bao gồm: Quận nội thành của thành phố trực thuộc trung ương.

Đối tượng được hưởng ưu tiên theo hộ khẩu thường trú

 • Học sinh theo học tại các trường THPT dân tộc nội trú
 • Học sinh các trường, lớp hệ dự bị đại học
 • Học sinh diện đào tạo nguồn theo quyết định của Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc UBND cấp tỉnh
 • Học sinh có hộ khẩu thường trú và theo học THPT tại các cơ sở giáo dục tại các xã ở khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc, miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn vùng biên giới, xã an toàn khu theo chương trình 135.
 • Quân nhân, công an nhân dân được cử đi dự thi có thời gian đóng quân trên 18 tháng tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó hoặc theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ, tùy thuộc vào điều kiện nào co mức ưu tiên cao hơn. Nếu đóng quân dưới 18 tháng thì hưởng ưu tiên theo hộ khẩu trước khi nhập ngũ.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular