fbpx
Wednesday, October 4, 2023
HomeGiải bài tập lớp 12Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp...

Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

Bài 1 trang 72 Tập bản đồ Địa Lí 12: Dựa vào bảng 40.1 trong SGK Địa lí 12, hãy vẽ biểu đồ đường thể hiện tình hình khai thác dầu thô của Đông Nam Bộ và nêu nhận xét về ảnh hưởng của ngành công nghiệp này đến sự phát triển kinh tế của vùng:

Lời giải:

Nhận xét: Nhìn chung sản lượng dầu thô của vùng tăng nhanh và liên tục.

– Giai đoạn 1986 – 1998: đây là thời kì đầu nước ta khai thác dầu thô, sản lượng dầu thô của vùng tăng rất nhanh từ 40 nghìn tấn (1986) lên 12500 nghìn tấn (1998), gấp 312 lần.

– Giai đoạn sau 1998 – 2005: sản lượng dầu thô tiếp tục tăng lên mức ổn định hơn, từ 12500 nghìn tấn (1998) lên 18519 nghìn tấn (2005), gấp 1,5 lần.

Bài 2 trang 72 Tập bản đồ Địa Lí 12:Từ bảng số liệu đã cho, hãy tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của Đông Nam Bộ và các tỉnh, thành phố trong vùng cũng như của cả nước trong giai đoạn 1996 – 2005 (điền số liệu đã tính vào bảng dưới đây).

Lời giải:

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế (tỉ đồng)

Tỉnh, thành phố 1996 2000 2005
Cả nước 149.433 (100%) 336.100 (225%) 991.049 (663%)
Đông Nam Bộ 74.187 (100%) 184.141 (248%) 550.500 (742%)
Bà Rịa – Vũng Tàu 17.197 (100%) 48.225 (280%) 116.064 (675%)
Bình Dương 3.650 (100%) 14.211 (389%) 80.091 (2194%)
Bình Phước 84 (100%) 442 (526 %) 2.144 (2552%)
Đồng Nai 9.440 (100%) 32.544 (345%) 104.894 (1111%)
Tây Ninh 775 (100%) 1.351 (174%) 5.325 (687%)
TP. Hồ Chí Minh 43.041 (100%) 87.368 (203%) 241.982 (562%)

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular