fbpx
Home Tags Bài tập bản đồ địa lí 12

Tag: bài tập bản đồ địa lí 12

Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Bài 1 trang 3 Tập bản đồ Địa Lí 12: Dựa vào nội dung SGK Địa lí 12 và hiểu biết của bản thân, hãy điền tiếp nội dung phù hợp để nêu rõ bối...

Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

Bài 1 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 12:Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, nội dung bài học trong SGK: Lời giải: -Hãy điền vào chỗ (...) tên các điểm cực trên đất liền...

Bài 3: Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam

1. Mục đích yêu cầu: 2. Gợi ý và hướng dẫn cách làm: Lời giải:

Bài 4: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ

Bài 1 trang 8 Tập bản đồ Địa Lí 12: Dựa vào nội dung SGK Địa lí 12, Atlat Địa lí Việt Nam (trang địa chất khoáng sản), hãy lựa chọn kĩ và điền nội...

Bài 5: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tiếp theo)

Bài 1 trang 9 Tập bản đồ Địa Lí 12: Dựa vào bảng niên biểu địa chất, nội dung SGK Địa lí 12, Atlat Địa lí Việt Nam (trang địa chất khoáng sản), hãy lựa...

Bài 6-7: Đất nước nhiều đồi núi

Bài 1 trang 10 Tập bản đồ Địa Lí 12:Dựa vào lược đồ bên và nội dung SGK Địa lí 12, hãy điền vào lược đồ : Lời giải: - Tên các dãy : Hoàng Liên...

Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

Bài 1 trang 13 Tập bản đồ Địa Lí 12: Dựa vào nội dung SGK Địa lí 12, Atlat Địa lí Việt Nam, hãy: - Điền tên các đảo vào chỗ chấm (...) ở lược đồ...

Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Bài 1 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 12:Dựa vào bảng số liệu “Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm” trong SGK Địa lí 12 (trang 44), em hãy nêu nhận...

Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)

Bài 1 trang 17 Tập bản đồ Địa Lí 12:Hãy điền nội dung thích hợp vào bảng để nêu rõ tính chất và đặc điểm của các thành phần tự nhiên. Lời giải: - Địa hình...

Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Bài 1 trang 18 Tập bản đồ Địa Lí 12: Dựa vào nội dung trong SGK Địa lí 12 và các kiến thức đã học, em hãy đánh dấu X vào ô trống ý em...