fbpx
Home Tags Giải bài tập sinh học lớp 12

Tag: giải bài tập sinh học lớp 12

Phần Năm – Chương 5 – Bài 21: Di truyền y học

Bài 1 (trang 91 SGK Sinh học 12): Hãy dùng sơ đồ tóm tắt cơ chế gây bệnh phêninkêto niệu ở người. Lời giải: Gen mã hóa enzim xúc tác bị đột biến → axit amin phêninalanin...

Phần Năm – Chương 5 – Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài...

Bài 1 (trang 96 SGK Sinh học 12): Gánh nặng di truyền trong các quần thể người được biểu hiện như thế nào? Lời giải: Các loại đột biến luôn phát sinh và chỉ một phần bị...

Phần Năm – Chương 5 – Bài 23: Ôn tập phần di truyền học

Bài 1 (trang 102 SGK Sinh học 12): Hãy điền các chú thích thích hợp vào bên cạnh các mũi tên nêu trong sơ đồ dưới đây để minh hoạ quá trình di truyền ở...

Phần Sáu – Chương 1 – Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa

Bài 1 (trang 107 SGK Sinh học 12): Tại sao để xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài về các đặc điểm hình thái thì người ta lại hay sử dụng các...

Phần Sáu – Chương 1 – Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết...

Bài 1 (trang 112 SGK Sinh học 12): Hãy trình bày các luận điểm chính của học thuyết Lamac. Lời giải: - Lamac là một trong số những người đầu tiên thừa nhận các loài có biến...

Phần Sáu – Chương 1 – Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp...

Bài 1 (trang 117 SGK Sinh học 12): Tại sao đột biến gen thường có hại cho cơ thể sinh vật nhưng vẫn có vai trò quan trọng trong quá trình tiến hoá? I. Tần số...

Phần Sáu – Chương 1 – Bài 27: Quá trình hình thành quần thể...

Bài 1 (trang 122 SGK Sinh học 12): Hãy sưu tập các hình ảnh về các đặc điểm thích nghi và giải thích đặc điểm đó đem lại giá trị thích nghi như thế nào...

Phần Sáu – Chương 1 – Bài 28: Loài

Bài 1 (trang 125 SGK Sinh học 12): Thế nào là loài sinh học? Lời giải: Loài là một hoặc một nhóm quần thể gồm các cá thể có khả năng giao phối với nhau trong tự...

Phần Sáu – Chương 1 – Bài 29 : Quá trình hình thành loài

Bài 1 (trang 128 SGK Sinh học 12): Giải thích vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới. Lời giải: Vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình...

Phần Sáu – Chương 1 – Bài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp...

Bài 1 (trang 132 SGK Sinh học 12): Từ một loài sinh vật, không có sự cách li về mặt địa lí có thể hình thành nên các loài khác nhau được không? Giải thích. Lời...