fbpx
Home Tags Giải bài tập sinh học lớp 12

Tag: giải bài tập sinh học lớp 12

Phần Năm – Chương 1 – Bài 1: Gen, mã di truyền và quá...

Bài 1 (trang 10 SGK Sinh 12): Gen là gì? Cho ví dụ minh họa. Lời giải: Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa một chuỗi polipeptit hay một phân tử...

Phần Năm – Chương 1 – Bài 2: Phiên mã và dịch mã

Bài 1 (trang 14 SGK Sinh học 12): Hãy trình bày diễn biến và kết quả của quá trình phiên mã. Lời giải: - Quá trình tổng hợp ARN trên mạch khuôn ADN được gọi là quá...

Phần Năm – Chương 1 – Bài 3: Điều hòa hoạt động gen

Bài 1 (trang 18 SGK Sinh học 12): Thế nào là điều hòa hoạt động gen? Lời giải: Điều hòa hoạt động gen là quá trình điều hòa lượng sản phẩm của gen được tạo ra trong...

Phần Năm – Chương 1 – Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến...

Bài 1 (trang 26 SGK Sinh học 12): Mô tả cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực. Lời giải: Cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân...

Phần Năm – Chương 1 – Bài 4: Đột biến gen

Bài 1 (trang 22 SGK Sinh học 12): Đột biến gen là gì? Nêu các dạng đột biến điểm thường gặp và hậu quả của nó. Lời giải: - Khái niệm đột biến gen: Đột biến gen...

Phần Năm – Chương 1 – Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc...

Bài 1 (trang 30 SGK Sinh học 12): Nêu các dạng đột biến lệch bội ở sinh vật lưỡng bội và hậu quả của từng dạng. Lời giải: * Đột biến lệch bội là đột biến làm...

Phần Năm – Chương 1 – Bài 7: Thực hành: Quan sát các dạng...

I. Nội dung thực hành 1. Quan sát các dạng đột biến số lượng NST trên tiêu bản cố định - Đặt tiêu bản lên kính hiển vi - Quan sát toàn bộ tiêu bản ở dưới...

Phần Năm – Chương 2 – Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân...

Bài 1 (trang 36 SGK Sinh học 12): Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao tử chứa alen kia...

Phần Năm – Chương 2 – Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân...

Bài 1 (trang 41 SGK Sinh học 12): Nêu điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập của Menđen. Lời giải: Điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập của Menđen...

Phần Năm – Chương 2 – Bài 10: Tương tác gen và tác động...

Bài 1 (trang 45 SGK Sinh học 12): Hãy giải thích các mối quan hệ giữa gen và tính trạng sau đây và cho biết kiểu quan hệ nào là chính xác hơn: - Một gen...