fbpx
Home Tags Giải bài tập sinh học lớp 12

Tag: giải bài tập sinh học lớp 12

Phần Sáu – Chương 1 – Bài 31: Tiến hóa lớn

Bài 1 (trang 135 SGK Sinh học 12): Giải thích quá trình tiến hoá lớn hình thành nên các đơn vị phân loại trên loài bằng sơ đồ tiến hoá phân nhánh. Lời giải: - Các loài...

Phần Sáu – Chương 2 – Bài 32: Nguồn gốc sự sống

Bài 1 (trang 139 SGK Sinh học 12): Trình bày thí nghiệm của Milơ về sự hình thành của các hợp chất hữu cơ. Lời giải: Vào giữa thế kỉ XX, Milơ và Urây, đã tạo ra...

Phần Sáu – Chương 2 – Bài 33: Sự phát triển của sinh giới...

Bài 1 (trang 143 SGK Sinh học 12): Hoá thạch là gì? Nêu vai trò của hoá thạch trong nghiên cứu lịch sử tiến hoá của sinh giới. Lời giải: Hoá thạch là di tích của các...

Phần Sáu – Chương 2 – Bài 34: Sự phát sinh loài người

Bài 1 (trang 148 SGK Sinh học 12): Đi thẳng bằng hai chân đã đem lại cho loài vượn người những ưu thế tiến hoá gì? Lời giải: Khi môi trường sống thay đổi, các loài vượn...

Phần Bảy – Chương 3 – Bài 42: Hệ sinh thái

Bài 1 (trang 190 SGK Sinh học 12): Thế nào là một hệ sinh thái? Tại sao nói hệ sinh thái biểu hiện chức năng của một tổ chức sống? Lời giải: * Hệ sinh thái bao...

Phần Bảy – Chương 3 – Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ...

Bài 1 (trang 194 SGK Sinh học 12): Thế nào là chuỗi và lưới thức ăn? Cho ví dụ minh họa về 2 chuỗi thức ăn. Lời giải: - Một chuỗi thức ăn gồm nhiều loài có...

Phần Bảy – Chương 3 – Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và...

Bài 1 (trang 200 SGK Sinh học 12): Hãy trình bày khái quát thế nào là chu trình sinh địa hoá trên Trái Đất. Lời giải: Trình bày khái quát chu trình sinh địa hoá trên Trái...