fbpx
Wednesday, February 21, 2024
HomeTin tuyển sinhPhương án tuyển sinh Đại học Dân lập Phương Đông năm 2016

Phương án tuyển sinh Đại học Dân lập Phương Đông năm 2016

Đại học Dân lập Phương Đông mới đây đã công bố chỉ tiêu và phương án tuyển sinh năm 2016. Cụ thể như sau: 

+ Trình độ đại học:Trường xét tuyển kết hợp hai phương thức:

+ Trình độ cao đẳng:Thí sinh tốt nghiệp THPT được đăng ký vào các ngành trình độ cao đẳng.

Ngành học/ Trình độ Mã ngành Tổ hợp môn thi/ xét tuyển Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo đại học: 2.100
Công nghệ thông tin D480201 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Ngoại ngữ Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
Công   nghệ   kĩ     thuật điện tử, truyền thông D510302
 

Kiến trúc

 

D580102

Toán, Vật lí,VẼ MĨ THUẬTToán, Ngữ văn,VẼ MĨ THUẬTToán, Ngoại ngữ,VẼ MĨ THUẬT

Ngữ văn, Vật lí,VẼ MĨ THUẬT

Kĩ thuật công trình xây dựng D580201 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Ngữ văn, Vật lí Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Toán, Vật lí, Ngoại ngữ
Kĩ  thuật   xây   dựng công trình giao thông D580205
 

Kinh tế xây dựng

 

D580301

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Toán, Ngoại ngữ, Địa lí
 

Quy hoạch vùng và đô thị

 

D580105

Toán, Vật lí,VẼ MĨ THUẬTToán, Ngữ văn,VẼ MĨ THUẬTToán, Địa lí,VẼ MĨ THUẬTNgữ văn, Vật lí,VẼ MĨ THUẬT
Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử D510203  

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Ngoại ngữ Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

Công   nghệ   kĩ     thuật điện, điện tử D510301
Công   nghệ   chế     tạo máy D510202
Công nghệ sinh học D420201 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hoá học, Sinh học Toán, Hóa học, Ngoại ngữ; Toán, Sinh học, Ngoại ngữ
Công   nghệ   kĩ     thuật môi trường  

D510406

 

Quản trị kinh doanh

 

D340101

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
Quản trị dịch vụ  du lịch và lữ hành D340103 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;
Quản trị văn phòng D340406 Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Tài chính – Ngân hàng D340201 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Ngoại ngữ Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
Kế toán D340301
Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
Ngôn ngữ Trung quốc D220204 Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
Ngôn ngữ Nhật D220209 Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
Việt Nam học (chuyên ngành: Hướng dẫn du lịch)  

D220113

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Ngoại ngữ Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Các   ngành  đào     tạo cao đẳng: 100
Công nghệ thông tin C480201 Tốt nghiệp THPT
Quản trị kinh doanh C340101 Tốt nghiệp THPT
Kế toán C340301 Tốt nghiệp THPT
Công nghệ kĩ thuật xây dựng C510103 Tốt nghiệp THPT

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular