fbpx
Wednesday, February 21, 2024
HomeTin tuyển sinhChỉ tiêu tuyển sinh Đại học Hải Dương năm 2016

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Hải Dương năm 2016

Đại học Hải Dương dự kiến tuyển sinh 2.200 chỉ tiêu hệ đại học và 600 chỉ tiêu hệ cao đẳng chính quy năm 2016 với hai phương thức xét tuyển. 

– Vùng tuyển sinh:Tuyển sinh chủ yếu trên địa bàn tỉnh, các tỉnh lân cận và trong cả nước.

–   Phương thức Tuyển sinh:

Số lượng chỗ ở trong kí túc xá:1000 chỗ.

Thông tin tuyển sinh 

Ngành học/ Trình độ Mã ngành Tổ hợp môn thi/ xét tuyển Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo đại học: 2200
 

Quản trị kinh doanh

 

D340101

Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

D340103

Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Hóa học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Tài chính – Ngân hàng D340201 Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Kế toán D340301
 

Quản trị văn phòng

 

D340406

Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Hóa học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Công nghệ thông tin

 

D480201

Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Kĩ thuật điện, điện tử D520201 Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Hóa học
Chăn nuôi D620105 Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học
Phát triển nông thôn D620116
 

Kinh tế

 

D310101

Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 

Chính trị học

 

D310201

Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Hóa học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Các   ngành  đào   tạo     cao đẳng: 600
Quản trị kinh doanh C340101 Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Tài chính – Ngân hàng C340201
Kế toán C340301
 

Quản trị văn phòng

 

C340406

Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Hóa học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Công nghệ thông tin

 

C480201

Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử C510301  

Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Hóa học

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông C510302
Tiếng Anh C220201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular