https://pasca.itera.ac.id/wp-content/plugins/ https://dinkes.bogorkab.go.id/wp-content/sgcr/ https://www.elementbike.id/nul/js/ https://www.kakamega.go.ke/nul/ http://journal.bmti.uz/sdana/ https://ncc.potensi-utama.ac.id/wp-content/plugins/ https://designeroutletathens.gr/admin_assets/sdana/ https://pmb.stihmuhammadiyahkalianda.ac.id/images/nul/
Học viện Tài chính công bố quy định tuyển thẳng năm 2016
Wednesday, May 29, 2024
HomeTin tuyển sinhHọc viện Tài chính công bố quy định tuyển thẳng năm 2016

Học viện Tài chính công bố quy định tuyển thẳng năm 2016

Học viện Tài chính mới đây đã thông báo quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2016. Cụ thể như sau: 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Danh mục ngành tuyển thẳng

a. Đối với thí sinh đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia:

– Danh mục các ngành hệ Đại học đúng hoặc gần với môn thi học sinh giỏi (HGS) quốc gia được quy định như sau:

STT

Tên môn thi học sinh giỏi

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

1

Toán

Tài chính – Ngân hàng

D340201

Kế toán

D340301

Quản trị kinh doanh

D340101

Hệ thống thông tin quản lý

D340405

Kinh tế

D310101

2

Vật lý

Tài chính – Ngân hàng

D340201

Kế toán

D340301

Quản trị kinh doanh

D340101

Hệ thống thông tin quản lý

D340405

Kinh tế

D310101

3

Hóa học

Tài chính – Ngân hàng

D340201

Kế toán

D340301

Quản trị kinh doanh

D340101

Hệ thống thông tin quản lý

D340405

Kinh tế

D310101

4

Ngữ văn

Ngôn ngữ Anh

D220201

Kinh tế

D310101

5

Tiếng Anh

Tài chính – Ngân hàng

D340201

Kế toán

D340301

Quản trị kinh doanh

D340101

Hệ thống thông tin quản lý

D340405

Ngôn ngữ Anh*

D220201

Kinh tế

D310101

6

Tin học

Hệ thống thông tin quản lý*

D340405

Kế toán

        Ghi chú: – Những ngành có đánh dấu (*) là ngành đúng;

– Các  ngành còn lại là ngành gần.

b. Đối với thí sinh đạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia:

Căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đạt giải và danh mục ngành đúng, ngành gần được quy định tại Phụ lục 04 của Thông báo này, Giám đốc Học viện xem xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp.

2. Bảo lưu chế độ tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Thí sinh đạt giải kỳ thi chọn HSG quốc gia, đạt giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, nếu chưa tốt nghiệp THPT được bảo lưu để hưởng chế độ tuyển thẳng (hoặc ưu tiên xét tuyển) sau khi tốt nghiệp THPT theo quy định của Học viện tại năm thí sinh đạt giải.

3. Tổ chức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

3.1. Tổ chức tuyển thẳng

a. Chỉ tiêu

– Chỉ tiêu tuyển thẳng: 45. Trong đó:

+ Ngành Tài chính – Ngân hàng: 20;

+ Ngành Kế toán: 14;

+ Ngành Quản trị kinh doanh: 3;

+ Ngành Hệ thống thông tin quản lý: 2;

+ Ngành Ngôn ngữ Anh: 3;

+ Ngành Kinh tế: 3;

b. Đối tượng: Những thí sinh thuộc các đối tượng được quy định tại các điểm a, b, c, e khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành, cụ thể:

– Đối với anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào một trong 6 ngành học đang đào tạo ở Học viện;

– Đối với thí sinh đã trúng tuyển vào Học viện, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại Học viện. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức;

– Đối với thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi theo phụ lục 04, đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng theo đúng ngành hoặc ngành gần của Học viện;

– Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Giám đốc Học viện căn cứ vào kết quả học tập trung học phổ thông của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học.

– Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại Học viện: Giám đốc Học viện căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của Học viện để xem xét, quyết định cho vào học.

c. Nguyên tắc: xét tuyển vào ngành đúng trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần;

3.2. Tổ chức ưu tiên xét tuyển

a. Chỉ tiêu

– Chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển nằm trong tổng số chỉ tiêu xét tuyển vào đại học chính quy năm 2016.

b. Đối tượng: Thí sinh thuộc diện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành không sử dụng quyền tuyển thẳng.

c. Nguyên tắc: xét tuyển vào ngành đúng trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần;

d. Tiêu chí xét: ưu tiên cộng điểm thưởng vào điểm thi THPT Quốc gia của thí sinh căn cứ theo giải thí sinh đạt được, theo đó giải nhất được ưu tiên cộng thêm 4 điểm, giải nhì ưu tiên cộng 3 điểm, giải ba ưu tiên cộng 2 điểm và giải khuyến khích ưu tiên cộng 1 điểm. Học viện ưu tiên cộng điểm cho các thí sinh xét ưu tiên xét tuyển trước khi xây dựng phương án điểm, sau đó xét tuyển những thí sinh diện này như những thí sinh đăng ký xét tuyển khác (diện đăng ký xét tuyển căn cứ kết quả thi THPT Quốc gia).

4. Tổ chức xét tuyển thẳng

4.1 Tổ chức xét tuyển thẳng theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP

a. Chỉ tiêu: 60

b. Đối tượng: Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo quy định tại điểm i khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành).

c. Nguyên tắc:  

Xét điểm từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu. Trường hợp nhiều thí sinh có cùng mức điểm xét tuyển dẫn đến vượt chỉ tiêu thì Học viện sẽ xem xét các tiêu chí khác để xét tuyển.

d. Tiêu chí xét:

Điểm bình quân của ba điểm tổng kết 3 năm học THPT, có tính đến kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia (Thi tốt nghiệp THPT quốc gia đạt loại khá được cộng thêm 0,1 điểm, đạt loại giỏi cộng thêm 0,2 điểm, đạt loại xuất sắc cộng thêm 0,3 điểm).

Sau khi nhập học, những thí sinh xét tuyển phải học bổ sung kiến thức 1 năm (theo chương trình bổ sung kiến thức do Giám đốc quy định) trước khi vào học chính thức.

4.2 Tổ chức xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT

a. Chỉ tiêu: 50% tổng chỉ tiêu

      Tên ngành/chuyên ngành

 

Mã ngành

Tổng chỉ tiêu 4000

Kết quả học tập THPT

(2000)

 Ngành: Tài chính – Ngân hàng (gồm 10 chuyên ngành: Tài chính công, Thuế, Tài chính Bảo hiểm, Hải quan và nghiệp vụ ngoại thương, Tài chính quốc tế; Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng, Định giá tài sản, Đầu tư tài chính, Phân tích chính sách tài chính).

D340201

950

 Ngành: Kế toán (gồm 3 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán, Kế toán công).

D340301

650

 Ngành: Quản trị kinh doanh (gồm 2 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Marketing).

D340101

120

 Ngành: Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành: Tin học Tài chính – Kế toán).

D340405

60

 Ngành: Kinh tế (gồm 3 chuyên ngành: Kinh tế nguồn lực tài chính, Kinh tế đầu tư tài chính, Kinh tế luật).

D310101

120

 Ngành: Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành: Tiếng Anh Tài chính – Kế toán).

D220201

100

b)Đối tượng:

(1) Những thí sinh học ở các trường THPT trên toàn quốc: tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi  về (Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn);

(2) Những thí sinh ở các trường THPT trên toàn quốc học lực giỏi từ 2 năm trở lên trong đó có năm lớp 12; có hạnh kiểm 3 năm PTTH đạt loại tốt và có kết quả điểm IELTS 5.5 điểm hoặc TOEFL ITP 550 điểm, TOEFL iBT 55 điểm, hoặc có giải nhất, nhì, ba cấp thành phố/cấp Tỉnh trở lên các môn (Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn);

(3) Những thí sinh có lực học loại giỏi trở lên trong cả 3 năm học tại  trường PTTH công lập trên phạm vi cả nước; và có hạnh kiểm 3 năm PTTH đạt loại tốt.

c) Tiêu chí xét tuyển

– Đủ điều kiện về đối tượng theo mục b khoản 4.2

– Đã tốt nghiệp THPT (cụm thi do các trường Đại học chủ trì)

– Điểm xét tuyển bằng tổng điểm trung bình chung cộng với điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

d) Nguyên tắc xét tuyển:

– Xét tuyển lần lượt theo thứ tự từ ưu tiên 1 đến ưu  tiên 5, điểm xét tuyển lấy từ cao xuống đến hết số lượng theo chỉ tiêu của ngành xét tuyển.

– Điểm xét tuyển lấy đến 2 chữ số thập phân để xét tuyển. Nếu nhiều hồ sơ có điểm xét tuyển bằng nhau thì lấy điểm trung bình môn Toán làm tiêu chí phụ xét từ cao xuống thấp.

Thứ tự ưu tiên xét tuyển:

(1) Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi  về (Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn);

(2) Thí sinh trường PTTH chuyên quốc gia, trường PTTH chuyên cấp Tỉnh/ Thành phố thuộc một trong các  lớp chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn.

(3) Thí sinh trường PTTH chuyên quốc gia, trường PTTH chuyên cấp Tỉnh/ Thành phố.

(4) Thí sinh trường PTTH công lập có điểm IELTS 5.5 điểm hoặc TOEFL ITP 550 điểm, TOEFLiBT 55 điểm, hoặc có giải nhất, nhì, ba cấp thành phố/cấp Tỉnh trở lên các môn (Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn);

(5) Thí sinh trường PTTH công lập trên phạm vi cả nước có đủ điều kiện nộp hồ sơ.

e) Cách tính điểm và điểm ưu tiên xét tuyển

+ Xét kết quả học tập 3 môn thuộc các nhóm xét tuyển (theo ngành) của năm lớp 10, lớp 11 và học kì I lớp 12  

ĐXT = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3)/3 + ĐƯT (nếu có),

–  ĐTB Môn 1 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 1 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 1 + ĐTB học kì I lớp 12 Môn 1)/3

– ĐTB Môn 2 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 2 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 2 + ĐTB học kì I lớp 12 Môn 2)/3

–  ĐTB Môn 3 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 3 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 3 + ĐTB học kì I lớp 12 Môn 3)/3.

(Trong đó, ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình; ĐƯT: Điểm ưu tiên).

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT TUYỂN THẲNG

1. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng

Thí sinh đăng ký tuyển thẳng gửi hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/05/2016. Hồ sơ gồm:

a) Phiếu đăng ký tuyển thẳng

b) Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GD&ĐT); Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đạt giải cuộc thi khoa học kĩ thuật quốc gia và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;

c) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

2. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển vào Học viện theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:

a) Phiếu ĐKXT có ghi rõ đợt xét tuyển, cho phép thí sinh đăng ký tối đa 2 ngành của Học viện. Các ngành được xét theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2;

b) Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển

c) Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; giấy chứng nhận đạt giải Cuộc thi Khoa học kĩ thuật quốc gia, quốc tế;

d) 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh;

3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng

3.1 Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP

Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng gửi về Sở giáo dục và đào tạo trước ngày 20/05/2016. Hồ sơ gồm:

a) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng

b) Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông;

c) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

d) Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú;

3.2 Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT

a. Quy định về hồ sơ

(1) Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Học viện

(2) Các giấy tờ thí sinh nộp kèm theo gồm:

+ Bản photo công chứng học bạ THPT.

+ Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2016.

+ Bản sao các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

Thí sinh nộp 1 bộ hồ sơ có thể đăng ký xét tuyển thẳng nhiều ngành vào Học viện

b.  Hình thức đăng ký: Đăng kí xét tuyển theo các hình thức sau:

+ Trực tuyến (online): Thí sinh vào website của Học viện (hvtc.edu.vn) điền đầy đủ thông tin theo mẫu và thực hiện đăng ký, sau đó nộp hồ sơ theo quy định về Học viện.

– Nộp hồ sơ qua đường bưu điện theo thư đảm bảo hoặc chuyển phát nhanh theo địa chỉ phòng 317, Ban Quản lý đào tạo, Học viện Tài chính số 1 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

c) Thời gian nộp hồ sơ

+ Nộp hồ sơ từ 7/6/2016 đến 11/7/2016.

+ Xét tuyển, công bố kết quả từ 20/7/2016.

+ Làm thủ tục nhập học từ ngày 25/7 đến 1/8, thí sinh phải nộp bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia.

Sau ngày 1/8 thí sinh xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập không đến làm thủ tục nhập học sẽ bị hủy kết quả.

4. Lệ phí xét tuyển

Lệ phí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng và đăng ký xét tuyển thẳng theo diện 30a là 30.000đ/thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho Sở giáo dục và đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng). Lệ phí xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT là 30.000đ/thí sinh/hồ sơ nộp qua tài khoản của Học viện Tài chính.

Nguồn: Học viện Tài Chính 

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular