Đáp án đề thi thử THPTQG môn Anh Sở GD Hà Nội 2019

0
1577

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác. Đáp án chính xác của thầy cô, các em xem phía dưới.

1-B; 2-D; 3-C; 4-D; 5-A; 6-D; 7-C; 8-A; 9-A; 10-B; 11-B; 12-D; 13-D; 14-B; 15-A; 16-A; 17-C; 18-B; 19-D; 20-C; 21-A; 22-D; 23-D; 24-A; 25-D; 26-B; 27-D; 28-A; 29-B; 30-B; 31-C; 32-C; 33-C; 34-D; 35-A; 36-A; 37-C; 38-B; 39-C; 40-A; 41-D; 42-D; 43-D; 44-A; 45-B; 46-D; 47-B; 48-C; 49-A; 50-B.

Comments

comments