Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa Sở GD Hà Nội 2019

0
1664
41.D46.B51.D56.A61.C66.C71.C76.A
42.D47.B52.B57.A62.A67.B 72.A77.D
43.A48.C53.B58.C63.C68.D73.D78.A
44.B49.D54.D59.A64.B69.A74.D79.A
45.D50.C55.C60.B65.A70.C75.C80.A

Comments

comments