fbpx
Thursday, February 22, 2024
HomeGiải bài tập Lớp 11Giải bài tập Sinh học 11Chương I - Bài 7: Thực hành: Thí nghiệm thoát hơi...

Chương I – Bài 7: Thực hành: Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón

Bài thí nghiệm ở dạng thực nghiệm nên sẽ không có kết quả chính xác giống nhau giữa các học sinh. Kết quả thí nghiệm phụ thuộc vào đối tượng được sử dụng để thí nghiệm, quá trình làm thí nghiệm và sự hợp tác giữa các thành viên nhóm thí nghiệm.

1. Một số lưu ý cho thí nghiệm 1:

– Khi lựa chọn lá cây nên lựa chọn ở cả 3 khu vực: lá già phía gốc cây, lá trưởng thành ở phần giữa của thân cây và lá non ở phần ngọn cây.

– Khi có hơi nước thoát ra qua các mặt lá, hơi nước sẽ tác dụng với coban clorua làm cho giấy chuyển sang màu hồng. Diện tích của khu vực giấy chuyển màu hồng càng lớn thì tốc độ thoát hơi nước càng cao.

– So sánh tốc độ thoát hơi nước của các loại lá và các mặt lá ở cùng một khoảng thời gian (3 phút, 5 phút, 30 phút,…)

– Tuyệt đối trung thành với kết quả thí nghiệm của bản thân người làm thí nghiệm.

2. Một số lưu ý cho thí nghiệm 2:

Tuyệt đối trung thành với kết quả làm thí nghiệm của bản thân.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular