fbpx
Wednesday, February 28, 2024
HomeGiải bài tập Lớp 11Giải bài tập Sinh học 11Chương I - Bài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật...

Chương I – Bài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Bài 1 (trang 31 SGK Sinh 11): Nêu các dạng nitơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được.

Lời giải:

* Các dạng nitơ có trong đất:

– Nitơ khoáng (nitơ vô cơ) trong muối khoáng

– Nitơ hữu cơ trong xác sinh vật (động vật, thực vật, vi sinh vật…)

* Dạng nitơ mà cây hấp thụ được là nitơ khoáng (NH4+ và NO3 ).

Bài 2 (trang 31 SGK Sinh 11): Trình bày vai trò của quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học đối với sự dinh dưỡng nitơ của thực vật.

Lời giải:

Quá trình cố định nitơ bằng con đường sinh học là biến nitơ phân tử (N2) sẵn có trong khí quyển nhưng thực vật không hấp thụ được thành dạng nitơ khoáng NH3 (NH4+ trong môi trường nước) để cây dễ dàng hấp thụ.

Nhờ có quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học xảy ra ở điều kiện bình thường tại hầu như khắp mọi nơi trên Trái Đất mà lượng nitơ bị mất hằng năm do cây lấy đi luôn được bù đắp lại, đảm bảo nguồn cung cấp dinh dưỡng nitơ bình thường cho cây.

Bài 3 (trang 31 SGK Sinh 11): Thế nào là bón phân hợp lí và biện pháp đó có tác dụng gì đối với năng suất cây trồng và bảo vệ môi trường?

Lời giải:

– Bón phân hợp lí là bón đúng nhu cầu của cây theo đặc điểm di truyền của giống, loài cây; theo pha sinh trưởng và phát triển; theo đặc điếm lí, hóa tính của đất và theo điều kiện thời tiết.

– Tác dụng của bón phân hợp lí với năng suất cây trồng: Cây sinh trưởng tốt, sức sống cao, năng suất cao, hiệu quả của phân bón cao, giảm chi phí đầu vào, không gây ô nhiễm nông phẩm và môi trường.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular