fbpx
Monday, September 25, 2023

Chương 9 – Bài 53: Phóng xạ

CÂU HỎI

Câu 1 (trang 272 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Sự phóng xạ là gì? Nêu các tia phóng xạ và bản chất của chúng.

Lời giải:

Xem mục 1 và 2 phần KTCB.

Câu 2 (trang 272 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Chu kì bán rã của các chất phóng xạ là gì? Viết biểu thức toán học diễn ra định luật phân rã phóng xạ.

Lời giải:

Xem mục 3 phần KTCB.

Câu 3 (trang 272 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Thế nào là độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ? nêu hệ thức giữa độ phóng xạ và số nguyên tử (hạt nhân) trong lượng chất phóng xạ đó.

Lời giải:

Xem mục 4 phần KTCB.

BÀI TẬP

Bài 1 (trang 273 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân

A. Phát ra một bức xạ điện từ.

B. Tự phát phóng ra các tia α, β, γ nhưng không thay đổi hạt nhân.

C. Tự phóng ra tia phóng xạ và biến thành một hạt nhân khác.

D. Phóng ra các tia phóng xạ, khi bị bắn phá bằng những hạt chuyển động với tốc độ lớn.

Lời giải:

Chọn C

Lời giải:

Xem mục 4 phần KTCB.

Bài 2 (trang 273 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Cho các tia anpha, beta và gamma bay qua khoảng không gian giữa hai bản cực của một tụ điện thì

A. Tia anpha lệch nhiều hơn cả, sau đến tia beta và tia gamma.

B. Tia anpha lệch về phái bản dương, tia gamma lệch về phái bản âm của tụ điện.

C. Tia gamma không bị lệch.

D. Tia bêta không bị lệch.

Lời giải:

Chọn C

Bài 3 (trang 273 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là khoảng thời gian để

A. Quá trình phóng xạ lại lặp lại như lúc ban đầu.

B. Một nửa số nguyên tử chất ấy biến thành chất khác.

C. Khối lượng chất ấy giảm một phần nhất định, tùy thuộc vào cấu tạo của nó.

D. Một nửa số nguyên tử chất ấy hết khả năng phóng xạ.

Lời giải:

Chọn B

Bài 4 (trang 273 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Chất phóng xạ pôlôni 84210Po phóng ra tia α và biến thành chì 82206Po. Hỏi trong 0,168 g poloni có bao nhiêu nguyên tử bị phân rã sau 414 ngày đêm và xác định lượng chì được tạo thành trong khoảng thời gian nói trên. Cho biết chu kì bán rã của poloni là 138 ngày.

Lời giải:

Học sinh tự làm.

Bài 5 (trang 273 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Tính khối lượng poloni Po210 có độ phóng xạ 1 Ci.

Lời giải:

Chất phóng xạ poloni 84210Po có chu kì bán rã là 138 ngày. Gọi N là số hạt Po để có độ phóng xạ 1Ci ta có: H = 1Ci = 3,7.1010 Bq.

Mặt khác:

N = 6,37.1017 nguyên tử.

Khối lượng:

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular