fbpx
Wednesday, October 4, 2023
HomeGiải bài tập lớp 12Giải bài tập Vật lý 12 nâng caoChương 7 - Bài 44: Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính...

Chương 7 – Bài 44: Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng

CÂU HỎI

Câu 1 (trang 229 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Trình bày nội dung của thuyết lượng tử ánh sáng.

Lời giải:

Xem mục 1 phần KTCB.

Câu 2 (trang 229 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Giải thích các định luật quang điện bằng thuyết lượng tử ánh sáng.

Lời giải:

Xem mục 2 phần KTCB.

Câu 3 (trang 229 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Thế nào là lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng?

Lời giải:

Lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng là ánh sáng vừa có tính chất sóng vừa có tính chất hạt. Trong một số hiện tượng như giao thoa, nhiễu xạ,… thì thể hiện tính chất sóng, trong một số hiện tượng như quang điện thì thể hiện tính chất hạt. Bước sóng ám sáng càng bé tính chất hạt càng rõ, tính chất sóng mờ nhạt và ngược lại.

BÀI TẬP

Bài 1 (trang 229 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Theo giả thuyết lượng từ của Plang thì năng lượng của.

A. Mọi electron.

B. Mọi nguyên tử.

C. Phân tử mọi chất.

D. Một chùm sáng đơn sắc phải luôn luôn bằng một số nguyên lần lượng tử năng lượng.

Lời giải:

Chọn D

Theo giả thuyết lượng tử của Plăng thì năng lượng của một chùm sáng đơn sắc phải luôn luôn bằng một số nguyên lần lượng tử năng lượng.

Bài 2 (trang 229 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Theo thuyết photon của Anh – xtanh, thì năng lượng

A. Của mọi photon đều bằng nhau.

B. Của một photon bằng một lượng tử năng lượng.

C. Giảm dần, khi photon càng rời xa nguồn.

D. Của photon không phụ thuộc bước sóng.

Lời giải:

Chọn B.

Bài 3 (trang 229 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Công thức Anh – xtanh về hiện tượng quang điện là:

Lời giải:

Chọn B.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular