fbpx
Sunday, October 1, 2023
HomeGiải bài tập lớp 12Giải bài tập Vật lý 12 nâng caoChương 6 - Bài 41: Tia X. Thuyết điện từ ánh sáng....

Chương 6 – Bài 41: Tia X. Thuyết điện từ ánh sáng. Thang sóng điện từ

CÂU HỎI

Câu 1 (trang 213 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Tia X là gì? Nó có tính chất và công dụng gì?

Lời giải:

Xem mục 1 phần KTCB.

Câu 2 (trang 213 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Trình bày nguyên tắc tạo ra tia X.

Lời giải:

Xem mục 1b,c phần KTCB.

Câu 3 (trang 213 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Nêu những nét khái quát về thang sóng điện từ.

Lời giải:

Xem mục 3 phần KTCB.

BÀI TẬP

Bài 1 (trang 213 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Tia Rơnghen, hay tia X, là sóng điện từ có bước sóng.

A. Lớn hơn tia hồng ngoại.

B. Nhỏ hơn tia hồng ngoại.

C. Nhỏ quá, không đo được.

D. Không đo được, vì nó không gây ra hiện tượng giao thoa.

Lời giải:

Chọn B.

Bài 2 (trang 213 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Phát biểu nào sau đây là đúng?

Tính chất quan trọng nhất của tia X, phân bieetjj nó với các bức xạ điện từ khác (không kể tia gamma) là.

A. Tác dụng mạnh lên kính ảnh.

B. Khả năng ion hóa các chất khí.

C. Tác dụng làm phát quang nhiều chất.

D. Khả năng xuyên qua vải, gỗ, giấy,…

Lời giải:

Chọn D

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular